Årsmötet lade 2008 till handlingarna

Publicerad 27 februari 2009

204 röstberättigade medlemmar slöt upp till hotell Hilton för att delta i Malmö FF:s årsmöte fredag kväll. Utöver en genomgång av 2008 fick de höra vd Pelle Svensson och tränare Roland Nilsson berätta om verksamhetsmålen för 2009, samt se tjugotalet veteraner uppmärksammas för 50-årigt medlemskap i klubben.

Efter att ordförande Bengt Madsen hälsat församlade medlemmar välkomna till årsmötet följde
en tyst minut för två avlidna giganter i föreningens historia, nämligen Ingvar Svahn och Antonio Duràn.

Därefter dags för ordförandens traditionsenliga inledningsanförande. Men i full överensstämmelse med hur klubben ändrat organisation och arbetssätt under det gångna året lämnade Bengt Madsen istället över ordet till vd Pelle Svensson, som under tjugo minuter såväl ur flera perspektiv berättade om sitt första halvår som operativ chef för MFF som tog upp några viktiga utmaningar för 2009.

Under årsmötets dagordning följde efter sedvanlig mötesformalia styrelsens årsberättelse med resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2008. Därefter tog Bengt Madsen till orda för att ge ”en ordentlig information” om sin relation till riskkapitalbolaget Pildammarna Invest i dåtid och nutid, varpå styrelseledamot John Abrahamsson mer i detalj berättade om hur avtalen mellan Malmö MFF och PI sett och ser ut.

Pelle Svensson berättade kärnfullt om de ekonomiska målen för 2009 och huvudtränare Roland Nilsson om de sportsliga, varpå årsmötet fastställde verksamhetsplanen.

Bengt Madsen omvaldes som ordförande på ett år, medan styrelseledamöterna Erling Pålsson, Bo Malmquist, John Abrahamsson och Pontus Hansson valdes om på två.

Vid den traditionsenliga prisutdelningen i slutet av mötet delades för första gången ut diplom för 50-årigt medlemskap i klubben till tjugotalet närvarande veteraner, som saluterades med ett trefaldigt leve.

Bland MFF:s duktiga ungdomar uppmärksammades Besnik Rrustemaj, Pontus Jansson, Amin Nazari, Omid Nazari och Muamet Asanovski från U-truppen samt Alex Nilsson och Jasmin Sudic från A-truppen med olika priser och stipendier.

Efter avsjungandet av klubbsången avslutade så Bengt Madsen MFF:s årsmöte, som klockade in på nästan två timmar – eller för att vara exakt 1:59:49.

Ett mer detaljerat referat av årsmötet följer på hemsidan under de närmaste dagarna.

/TC