Årsmötet 2004

Publicerad 28 februari 2004

Om fjorårets årsmöte var ovanligt stormigt så var årets raka motsatsen. Fredagens möte andades samförstånd och optimism. Deltagarna fick dessutom en hel del information om Malmö FF:s framtid.


Traditionsenligt så inledde ordförande Bengt Madsen årsmötet med en analys av året som gått samt information om framtiden. Året 2003 fick godkänt, men inte mer, och herrarnas allsvenska avslutning gav en del övrigt att önska enligt Bengt. ”Man måste kunna kräva att alla gör sitt bästa”.

Det nya riskkapitalbolaget presenterades. En sådan här process tar lite tid men att hitta finansiärer var, enligt Bengt, inga problem. Allt beräknades vara klart under mars månad.

Han kunde också nöjt informera om att över 11000 årskort var bokade samt att Malmö FF redan har 5200 medlemmar för 2004.

Ny arena:
Den närmats tiden är också intressant rörande en ny arena. Fritidsförvaltningen har på kommunens uppdrag plockat fram ett förlag på renovering av Malmö Stadion. Enligt Bengt är detta förslag endast ett andrahandsalternativ för Malmö FF. Föreningen vill ha en renodlad fotbollsarena utan löparbanor med plats för 25000 sittande, alla under tak. Kostnaden beräknas till 490-500 miljoner och externa finansiärer kommer att stå för merparten av finansieringen. Mellan 2,5-3,5 år beroende på detalj- och stadsplanering beräknas det ta innan en ny arena kan stå klar dvs. kring 2007. Byggtiden beräknas till 18 månader.

Ekonomi:
Efter detta anförande öppnades Årsmötet officiellt och snart var det dags för den ekonomiska redovisningen fast då mer i detalj. Malmö FF:s ekonomichef Jarl Thorstensson kunde nu på sitt sista årsmöte för första gången visa upp ett positivt rörelseresultat. Från att ifjor gått back tretton miljoner kunde Malmö FF visa upp en vinst på drygt 800000 kronor. Till nästa år är målsättningen att gå plus minus noll på sista raden. Budget är lagd för att göra en vinst på rörelsen på åtta miljoner. Omsättningen ökade från fjorårets 46 miljoner till 66,5 mycket tack vare ökade sponsor- och publikintäkter. Faktum är att 2003 års publik- och sponsorintäkter överträffar 2002 hela omsättning. Det ekonomiska resultatet godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet av årsmötet såsom revisorer yrkat på. Därmed kunde 2003 läggas till handlingarna.

Motioner:
En motion hade lämnats in rörande Malmö FF:s klubbmärke samt himmelsblå nyans på diverse plagg såsom matchtröja och souvenirutbud. Bengt Madsen meddelade att man redan i höstas tillsatt en grupp som jobbar med denna fråga och att det troligtvis kommer att ta det här året innan man är färdig med sitt arbete.

Årsmötet biföll även styrelsens förslag att inför 2005 höja medlemsavgiften för enskilt medlemskap för vuxen till 300:-, att införa ett familjemedlemskap för 500:- samt att behålla medlemsavgiften för ungdomar till och med 18 år på 150:-.

Styrelsen 2004:
Så var det dags för val och valberedningens ordförande Bengt-Åke Pettersson tog till orda. Han talade om att Malmö FF fortsatt har en tuff tid framför sig och att det krävs stora arbetsinsatser från styrelsen kommande år. Först ut var ordförandeposten och Bengt Madsen fick som väntat fortsatt förtroende. Sedan presenterades de fyra nominerade kandidaterna till styrelseledamotsplatserna, omval av Ingemar Erlandsson, Krister Kristensson och Christer Persson samt nyval av Håkan Jeppsson som ersätter Lennart Haglund då denna tvingats tacka nej till en fortsättning på grund av nya arbetsuppgifter inom Föreningssparbanken. Årsmötet biföll valberedningens förslag. Även suppleantplatsen gick enligt valberedningens förslag till Pontus Hansson. Malmö FF:s styrelse 2004 ser alltså ut som följer:

Bengt Madsen, ordförande
John Abrahamson, vice ordförande
Bo Malmquist, sekreterare
Ingemar Erlandsson
Michael Karlsson
Krister Kristensson
Christer Persson
Erling Pålsson
Håkan Jeppsson
Pontus Hansson, suppleant

Damfotboll, Bordtennis och Bowling:
Damfotboll, Bordtennis och Bowling:
Årsmötet beslutade att godkänna den process som redan inletts med att göra
dam-, bordtennis- och bowlingsektion till självständiga föreningar. Det blir
dock en mjuk övergång med ekonomisk stöttning för damerna och bordtennisen
första året. Det var på initiativ från damsektionen som styrelsen inledde
arbetet med att skilja sektionerna från moderföreningen.

Nya stadgar:
Malmö FF:s nya stadgar presenterades av ledamot Michael Karlsson. Stadgarna följer riksidrottsförbundets riktlinjer och är anpassade till en modern idrottsförening. Antalet paragrafer har ökats till 29 och vissa förtydliganden har gjorts jämfört med de gamla. Dessutom står det numera i stadgarna att Malmö FF skall aktivt verka för en dopningsfri idrott.
Med ett par justeringar godkände årsmötet stadgeändringarna. En medlem ansåg att den paragraf som behandlar tävlingsdräktens färger skulle kompletteras med att även innehålla ljusblå färg på strumporna. De nya stadgarna kommer att skickas ut till alla medlemmar samt kunna laddas hem från Malmö FF:s hemsida.

Övrigt:
En medlem ville att årsmötet skulle besluta om att Malmö FF skulle verka för en ny arena med minimum de krav som Bengt själv nämnt i sin inledning dvs. en renodlad fotbollsarena utan löparbanor med plats för 25000 sittande, alla under tak samt med tilläget att inga störande stolpar skall finnas. Årsmötet biföll önskemålet.

Traditionsenlig avslutning
Så påbörjades sedvanlig utdelning av diverse förtjänsttecken och priser. Silvermedaljörerna från i fjor togs upp på scenen för att få välförtjänta applåder och Tom Prahl presenterade nyförvärven och lärlingarna inför kommande säsongen. Efter att, som traditionen bjuder, sjungit kampsången ”MFF-are är vi alla” så förklarade Bengt Madsen årsmötet avslutat och det var dags för traditionsenlig landgång och öl samt kaffe och kaka.

/Patrik Jandelin