Årsmötet 2003

Publicerad 02 mars 2003

Normalt sett brukar Malmö FF:s årsmöten vara rätt lugna och förutsägbara tillställningar. Årets möte får därför betecknas som ovanligt stormigt när både ekonomi och ledamöter ifrågasattes och debatterades.

Ett par minuter efter utsatt tid inledde Bengt Madsen med att hälsa alla välkomna. Därefter följde en övergripande redogörelse för fjorårets verksamhetsår. Bengt tryckte på de fantastiska sportsliga framgångar Malmö FF haft från A-lag och ner till minsta småpågsnivå. Även om fjorårets ekonomiska resultat totalt sett var riktigt dåligt så kunde man utöver orsaker och förklaringar till detta även presentera hur positivt exempelvis sponsorintäkter, souvenirförsäljning och publikintäkter varit under året. Bengt förklarade också hur de så kallade Zlatanpengarna använts och hur positivt man såg på framtiden. Den grovhuggna budget som lagts för 2003 skall ge ett nollresultat, dock under förutsättning att inga spelarköp görs under året. Redan nu kunde man visa att sponsorintäkterna redan slagit fjolårets rekordår och likaså är det med årskortsförsäljningen.

Efter detta anförande öppnades Årsmötet officiellt och snart var det dags för den ekonomiska redovisningen fast då mer i detalj. Medlemmarna hade ett antal frågor och Jarl Thorstensson gjorde sitt bästa för att förklara alla siffror. Mest oroliga var dock medlemmarna för framtiden och om årets budget verkligen var realistisk. Man beslöt att tillsätt speciella kostnadspoliser samt att skicka ut ett halvårsresultat till medlemmarna. Dessutom finns det möjlighet att på de kommande medlemsmötena regelbundet redovisa den ekonomiska situationen.

Det ekonomiska resultatet godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet av årsmötet såsom revisorer yrkat på. Därmed kunde 2002 läggas till handlingarna.

Så var det dags för val och valberedningens ordförande Bengt-Åke Pettersson tog till orda. Han talade om att Malmö FF hade ett tufft år framför sig och att det krävdes arbetsro och stora insatser av alla inblandade. Först ut var ordförandeposten och Bengt Madsen fick som väntat fortsatt förtroende. Sedan presenterades de fyra nominerade kandidaterna till styrelseledamotsplatserna; Bo Malmquist, Erling Pålsson, Michael Karlsson och John Abrahamsson. På frågan om övriga förslag stegade Malmö FF:s hedersordförande Hans Cavalli-Björkman upp på podiet och nominerade ytterligare en kandidat nämligen George Persson. Efter en del debatt och provröstning beslutade årsmötet att bifalla valberedningens förslag. Även suppleantplatsen gick enligt valberedningens förslag till Pontus Hansson. Malmö FF:s styrelse 2003 ser alltså ut som följer:

Bengt Madsen, ordförande
Lennart Haglund, vice ordförande
Bo Malmquist, sekreterare
Ingemar Erlandsson
Michael Karlsson
Krister Kristensson
Christer Persson
Erling Pålsson
John Abrahamson
Pontus Hansson, suppleant

Efter att årsmötet förklarats som avslutat så påbörjades sedvanlig utdelning av diverse förtjänsttecken och priser. Silvermedaljörerna från i fjor togs upp på scenen för att få välförtjänta applåder och Tom Prahl presenterade nyförvärven och lärlingarna inför säsongen. Dessutom kunde man glädja årsmötet med att Niklas Skoog förlängt sitt kontrakt med Malmö FF ytterligare tre år. Efter att, som traditionen bjuder, sjungit kampsången ”MFF-are är vi alla” var det så dags för landgång och öl samt kaffe och kaka.

/Patrik Jandelin