Årskortsfoldern som pdf

Publicerad 24 maj 2008

För att underlätta för årets årskortsinnehavare att välja plats till Swedbank Stadion publicerar vi här den utskickade foldern som pdf-fil.

Information har endast skickats ut till ägarna av årskort.
I vissa fall har en person stått som ägare till flera kort även om platsen betalts och använts av en annan exempelvis en vän eller släkting. För att underlätta valet av plats publicerar vi här foldern så alla kan ta del av den.

Årskortsfolder pdf