Årets stipendiater i Bengt Madsens ungdomsfond

Publicerad 24 oktober 2017 i Nyheter

Bengt Madsens ungdomsfond inrättades vid högtidlighållandet av Malmö FF:s hundraårsjubileum den 24 februari 2010. Inför matchen mot AIK den 23 oktober mottog årets pristagare sina stipendium ut av Bengt Madsen och Krister Kristensson.

Kriteriet för att få stipendium från Bengt Madsens ungdomsfond är att stipendiaten ska ha gjort något speciellt för ungdomar, visat långvarigt engagemang för ungdomars utbildning och utveckling eller som ungdom visat prov på särskilt utmärkande egenskaper. Insatserna ska företrädesvis vara kopplade till fotboll eller annan idrott. Fokus ska ligga på social fostran, ansvarstagande, gemenskap, trygghet och allas lika värde och inte bara på idrottsliga meriter.

Årets välförtjänta pristagare är Gunvor Borre och Olof Persson. Motiveringarna lyder som följer:

Gunvor Borre: ”Gunvor har varit hjärtat i processen att etablera en MFF-akademi i Hässleholms kommun. Med stor entusiasm och en ständigt positiv framtoning är hon som representant för kommunen en utomordentlig kraft som garanterar en framgångsrik skola och ett fortsatt gott samarbete med Malmö FF.”

Olof Persson: ”Olof har som representant för vår fotbollsnätverksförening Hyllie IK, visat ett stort engagemang och ett självklart agerande i vårt samarbete kring frågor och aktiviteter gällande värdegrunder, öppenhet och förhållningssätt. Vi ser hans inställning och kompetens som föredömlig för hur ett bra och framsynt arbete ska bedrivas bland våra föreningskontakter.”Mer information om Madsens ungdomsfond och tidigare års pristagare hittar du här.

huvudpartners

officiella partners