Arbetet med planen påbörjat

Publicerad 11 februari 2011

Kanske inte ett vårtecken men definitivt ett tecken på att fotbollssäsongen närmar sig. Idag sattes värmen och belysningen igång för att få fart på växtligheten på Swedbank Stadion.

”Grässolariet” är på och likaså värmen. Nästa vecka börjar årsskötseln av planen med bland annat gödsling.

Målet är att ha en bra plan den 19 mars och utsikterna är goda. Planens kondition är generellt sätt i bättre skick efter den här vintern jämfört med fjolåret. Vissa partier är mer skadade än andra på grund av planinvasionen efter sista matchen, framför allt ytan vid prisutdelningen är nertrampad. Gräset är borta men rötterna finns kvar. Denna yta kommer att släpa efter jämfört med den övriga planen men kommer i maj, när gräset är tjockt, att luftas maskinellt för att göra den delen av planen lika porös.

Planen har legat i träda under vintern och detta gör man för att dels få bort skadedjur och insekter och dels för att tjälen gör planen mjukare och porös. På så sätt kan rötterna växa sig starkare och gräset håller bättre.

Planvärmen som sätts på har en temperatur in i systemet på 15 grader. Detta innebär inte att marken blir lika varm men tillräckligt för att få igång växtligheten.

Allt detta enligt Bo Raneheim på Fritidsförvaltningen vars personal, i samråd med olika gräsexperter, sköter planen på Swedbank Stadion. 

Vill ni läsa mer om grässolariet så klicka här