Ansökan om medel från Malmö FF Foundation

Publicerad 10 oktober 2023 i Nyheter

Nu öppnar ansökningsperioden om medel från Malmö FF Foundation upp. Läs mer om hur du ansöker här.

Malmö FF Foundation bildades i slutet av november 2022 och verkar för att arbeta för ungas Psykiska- och fysiska hälsa. Malmö FF Foundation verkar med så väl egna insatser som genom att samla in medel vid event och aktiviteter som vid årets slut ska delas ut till olika organisationer.

Medel från Malmö FF Foundation kan sökas av organisationer, stiftelser, verksamheter eller individer som arbetar med att förebygga psykisk och fysiska ohälsa bland barn. Stipendierna, om upp till 40 000 kr, delas ut av Malmö FF genom Malmö FF Foundation. Genom utdelningen vill vi bidra till att arbetet mot mobbning fortsätter och utvecklas.

kriterier för att kunna erhålla utdelning

• Sökanden ska kunna påvisa pågående arbete för barns psykiska- och fysiska hälsa.
• Sökanden ska ha en tydlig anknytning till verksamhet för barn och unga.
• Sökanden ska vid ansökningstillfället presentera en handlingsplan för hur medlen ska användas.
• Ansökan ska innehålla en motivering med syfte och mål och hur de ska användas för att stödja arbetet mot mobbning.
• Stipendiaten ska kunna närvara på ev. prisutdelning.
• Om så önskas ska sökanden kunna redovisa och beskriva hur pengarna använts. Ansökningsperioden är öppen mellan den 10 oktober och 10 november 2023.

Ansökan skickas till: anna.nordstrom-carlsson@mff.se

Beslut

Beslut om utdelning tas vid Malmö FF:s styrelsemöte i november och mottagaren/stipendiaten meddelas via epost senast den 30 november 2023. Har du frågor kring ansökan, välkommen att kontakta: anna.nordstrom-carlsson@mff.se

Här kan du läsa mer om Malmö FF Foundation.

De medel som skänks till Malmö FF Foundation delas – efter prövning av Malmö FF:s styrelse utifrån Malmö FF Foundations donationspolicy – ut till organisationer, stiftelser, verksamheter eller individer som ansöker om ekonomiskt stöd till sina verksamheter.

Malmö FF:s donationspolicy kan du läsa här.

huvudpartners

officiella partners