Vi måste få stopp på inkastade föremål

Publicerad 17 september 2021 i Nyheter

Våra läktare ska vara en plats för känsloyttringar. Men inkastade föremål är inte acceptabelt.

Tack vare det stora känslomässiga engagemanget från alla MFF-supportrar har vi en stämning på våra matcher som vi är stolta över. Det är självklart att man som åskådare måste få lov att uttrycka glädje i medgång, så väl som frustration i motgång.

Däremot är det aldrig acceptabelt att frustrationen tar sig uttryck i inkastade föremål, som det tyvärr har gjort vid ett antal matcher i närtid. Först och främst riskerar människor att skadas. Men det kan också leda till avbrutna matcher och disciplinära åtgärder mot Malmö FF.

Som matcharrangör har vi en skyldighet att göra allt vi kan för att garantera en säker miljö för alla på plats – åskådare, spelare, domare och annan personal som arbetar på matcherna. Därför har vi tagit till vissa åtgärder för att försöka komma åt problemet.

Med hjälp av videomaterial arbetar vi för att identifiera och stänga av de individer som kastat in föremål. Några har redan meddelats avstängning och det kan bli fler.

Vi har också börjat servera öl i plastmuggar istället för flaskor i anslutning till sektioner där inkastade föremål har varit mer vanligt förekommande. Det leder tyvärr till långsammare service, vilket nog några redan märkt av.

En ytterligare åtgärd kan bli att vi tvingas sätta upp nät framför dessa sektioner. Med den här texten vill vi därför skicka en påminnelse om vad konsekvenserna av inkastade föremål kan bli – både för individer, medsupportrar och Malmö FF.

Vi går en mycket spännande och utmanande höst till mötes. Tack för ert stöd från läktarna!

huvudpartners

officiella partners