Välbesökt medlemsmöte gav svar på frågor

Publicerad 23 november 2006

Cirka hundrafemtio personer slöt upp till kvällens medlemsmöte i Baltiska Hallens östra foajé. Under drygt två timmars tid fick de svar på ett fyrtiotal frågor i sex kategorier… samt chans att flika in med ännu fler frågor. Svarade gjorde bland andra Bengt Madsen, Hasse Borg, Sören Åkeby och Daniel Andersson.

Avsikten med kvällen medlemsmöte var att ge medlemmarna svar på sina frågor kring årets säsong och framtiden, men också att fånga in de medlemmarnas åsikter som framkom på mötet kommer och låta dem ingå i den slutliga analysen av säsongen. För att göra frågestunden praktiskt hanterbar hade medlemmarna i förväg ombetts att skriftligt inkomma med frågor till Malmö FF.

Man kan väl säga att uppmaningen hörsammats. Inför mötet sammanställde MFF:s Patrik Jandelin tillsammans med supporterprofilen Sven Liljegren en stora mängd inskickade frågor i sex kategorier enligt följande:

Publik/Priser

Träning/Skador

Spelare

Sören Åkeby/Spelidé

Styrelse/Organisation

– Kritiken vi har fått är berättigad, och vi ser den som ett gott tecken, inledde ordförande Bengt Madsen medlemsmötet.

Hemsidan kommer att leverera ett fylligt referat av vad som sades på medlemsmötet. Bearbetningen av ett sådant tar emellertid lite tid i anspråk, varför vi får be om tålamod tills dess att vi – snarast – återkommer.

/TC