Valberedningens nomineringar klara

Publicerad 21 januari 2010

Valberedningen är nu färdig med sitt arbete och har idag överlämnat sina nomineringar till Malmö FFs styrelse.

Förutsättningarna har delvis varit lite annorlunda i år. Tre personer i sittande styrelse Bengt Madsen, Krister Kristensson och Christer Persson har avsagts sig omval. Grunden för vårt arbete har varit att samla ihop en så god samlad kompetens i styrelsen som möjligt. Vi har tittat på de kompetenser som vi tror behövs i en styrelse för att leda MFF mot nya framgångar. Vi har också beaktat den nya organisation som har varit under uppbyggnad där vi tror på en tydlig delning mellan den operativa ledningen och styrelsens mer strategiska arbete.

Det har funnits många medlemmar från olika fraktioner i klubben som har haft åsikter. Vi har efter bästa förmåga försökt lyssna och beakta deras synpunkter men naturligtvis förbehållit oss rätten att själv lägga vårt förslag. Vi tror att vi hittat mycket kompetenta ersättare till Bengt Madsen, Krister Kristensson och Christer Persson. Alla ser verkligen fram emot uppdraget.

Vi inom valberedningen är helt eniga i våra nomineringar:

Ordförande:
Håkan Jeppsson (tidigare vice ordförande) 

Ordinarie ledamöter:
Ingmar Erlandsson (omval)
Anders Pålsson (nyval)
Carina Brorman (nyval)
Per Eliasson (nyval, tidigare suppleant)

Suppleanter:
1. Lars Kongstad
2. Björn Bergman (nyval) 

Revisorer:
Torbjörn Svensson (omval)
Paul Hansson (kvarstår, vald tom 2010)

Revisors suppleanter:
Johan Rasmusson (omval)
Per Arne Pettersson (omval)

Förslaget innehåller alltså tre helt nya namn, vilka kanske kan behöva en lite närmare presentation:

Anders Pålsson, civilekonom, VD Hilding Anders, skånsk näringslivsprofil med förflutet hos Gambro, Trelleborg AB, PLM och Sydkraft. Lovande fotbollspelare i MFF på 70-talet, spelade ända upp i B-laget och var sedan framgångsrik ungdomsledare i MFF under många år under 80-talet. Vi tror att han framförallt kan bidra med sitt kontaktnät i regionen, sina stora erfarenheter och kunskaper från näringslivet, sitt fotbollskunnande och stora MFF-hjärta.
 
Carina Brorman, civilekonom, varumärkes och kommunikationsdirektör inom EON Sverige med förflutet inom SVT Syd där hon var enhetschef. Hon har också varit starkt involverad i Stadsteatern i Malmö där hon under många år hade en ledande position. Vi har under en längre tid letat efter en passande kvinna till MFF styrelse och vi tror att funnit rätt person. Vi tror att hon framförallt kan bidra med att utveckla MFF varumärke, bidra med att stärka vår kommunikation ytterliggare mot alla våra intressenter och inte minst lägga ett kvinnligt perspektiv på frågor och diskussioner i MFFs styrelse.
 
Björn Bergman, civilekonom, vice VD på Sydsvenskan, tidigare Malmö stads näringslivsdirektör och innan dess också varit Vd för Center Syd i Löddeköpinge. Har ett mycket stort kontaktnät inom näringslivet i Malmö. Har en bred erfarenhet av marknadsföring och event, två mycket viktiga strategiska frågor för MFF framöver.
 
Med hänsyn tagen till verksamhetens omfattning ser valberedningen det som oerhört viktigt att få in personer med kunskap, erfarenhet och dokumenterat framgångsrika resultat i att strategiskt driva verksamheter likt MFF framgångsrikt. Vi står inför många och stora ekonomiska utmaningar med ny arena, eventbolag etc men också fantastiska möjligheter att göra MFF framgångsrikt på alla plan igen.

Vi tror att nämnda personer tillsammans med övrig styrelse starkt kan bidra till detta. Vi är också övertygade om att styrelsen även framöver kommer att ha en bred samlad kompetens redo att tackla nya utmaningar i ett nytt decennium.

Sist men inte minst, alla tre personer har dessutom visat ett mycket stort intresse och vilja att engagera sig i MFF.

/ Valberedningen genom Per Ågren

 

I styrelsen ingår även följande fyra personer som inte är uppe för omval i år
Bo Malmquist, John Abrahamson, Pontus Hansson och Erling Pålsson