Uppföljning kring händelserna på Supportertorget den 9 april 2018

Publicerad 23 september 2019 i Nyheter

I samband med matchen mellan Malmö FF och AIK den 9 april 2018 inträffade händelser som varit föremål för mycket diskussion samt även brottsutredning avseende enskilda polisers agerande. Malmö FF, MFF Support och Polisen har sedan händelserna haft flera uppföljningsmöten för att tillsammans utvärdera händelserna på Supportertorget. De anmälningar som upprättats mot enskilda poliser har utretts och sedan bedömts av åklagare till att inte utgöra några brott.

– Oaktat att åklagaren kommit till denna slutsats vill jag ändå från Polisens sida betona att det vid vissa av situationerna förekommer ett agerande från civilklädda poliser som är oacceptabelt och oproportionerligt. Jag tänker främst på situationen där poliser knuffar personer framför sig medan dessa befinner sig i övre delen av trappan. Skaderisken för dessa personer är uppenbar och poliserna agerade fel då personerna var i färd med att lämna området. Polisen har sedan händelsen vidtagit olika interna åtgärder för att förebygga att liknande situationer uppstår i framtiden, säger Mats Karlsson, kommenderingschef vid händelsen.

– Utifrån vårt eget filmmaterial delar jag helt Mats Karlssons bild och kan konstatera att även om det inte bedömts som brottsliga handlingar är de enskilda polisernas agerande helt onödigt, oproportionerligt och farligt, säger Niclas Carlnén, VD i Malmö FF, och fortsätter.

– Genom en mycket bra dialog har vi utvärderat situationen tillsammans med Polisen och MFF Support för att motverka att det händer igen.

– MFF Support anser att dialog och samverkan är avgörande för att sådana här situationer inte ska uppstå igen. Det är positivt att Polisen medger att de agerade fel och att de vidtagit åtgärder efter att ha granskat händelserna närmare, säger Thelma Ernst, ordförande i MFF Support.

Polisen kommer att arbeta med att avdela rätt resurser till rätt plats och situation i syfte att ytterligare utveckla det anpassade polisarbetet vid matcher.

Dessa slutsatser ligger bland annat som grund för planering inför kommande matcher som Polisen rubricerar som särskild händelse*. Malmö FF och Polisen har en nära dialog inför varje hemma- och bortamatch och använder också dessa tillfällen för utvärdering och förbättringar.

* Särskild händelse
Vid en särskild händelse organiserar sig polisen på ett annat sätt än i vanliga fall och går upp i stab, vilket innebär att särskilda resurser och personer avsätts för att arbeta enbart med den särskilda händelsen. Den särskilda händelsen hanteras separerat från övrig verksamhet.

Mats Karlsson, kommenderingschef vid händelsen, Polisen

Niclas Carlnén, VD, Malmö FF

Thelma Ernst, ordförande, MFF Support

huvudpartners

officiella partners