Styrelsens yttrande över inkomna motioner

Publicerad 11 februari 2010

Det har inkommit motioner till Malmö FF:s årsmöte den 18 februari. Här redovisas styrelsens yttrande till dessa motioner.

Styrelsens yttrande över inkomna motioner