Region Skåne stöttar MFF:s Karriärakademi

Publicerad 06 maj 2014

Sedan årsskiftet har Karriärakademin, som är en del av MFF i Samhället, bedrivit en förstudie för att under 2015 ha förutsättningar att dra igång en satsning mot ungdomsarbetslösheten i Malmö. Nu har Region Skåne gått in med ekonomisk stöttning, vilket innebär att det konkreta matchningsarbetet kan sätta igång redan efter sommaren.

– Det har varit av väldigt stort värde för oss att kunna lägga tid på en grundlig förstudie, berättar Karin Heri. Tack vare medel vi tidigare fått från Europeiska Socialfonden (ESF) har vi möjlighet att göra ett grundligt kartläggningsarbete, intervjua företag, besöka andra som gjort projekt som tangerar vårt, identifiera sammarbetspartners med mera. På så vis vet vi att vi verkligen siktar rätt med vår satsning. Det är viktigt att Karriärakademin adderar något som inte redan finns och att vi verkligen kan göra skillnad.

– I de möten och samtal vi har med våra samarbetspartners och de företag vi pratar med har vi känt en entusiasm som snuddat på otålighet, fortsätter Anna Tinglöf. Företagen, kommunen, Arbetsförmedlingen, och givetvis vi själva, vill komma igång med ett pilotprojekt, så att vi kan börja göra skillnad i praktiken och inte bara arbeta med processfrågor. Därför är vi otroligt glada för stödet från Region Skåne som innebär att vi kan börja matchningen mellan arbetslösa Malmöungdomar och jobb hos våra samarbetspartners redan om ett par månader.

– För Region Skåne är ungdomsarbetslösheten i regionen en prioriterad fråga, säger Carin Peters som är ansvarig tjänsteman på Region Skåne. Vi ser gärna nya innovativa satsningar för att ungdomar ska få kontakt med företag och komma i arbete. Därför var det självklart för oss att stötta Malmö FF då klubben tog ett steg fram och ville vara den samlande och drivande kraften i det positiva samarbete som Karriärakademin är.  

Karriärakademin
– En kortare och säkrare väg för ungdomar att komma ut i arbetslivet
– Ett bättre sätt för företagen att försäkra sig om rätt kompetens
– Ett effektivare sätt att få ned ungdomsarbetslösheten i Malmöregionen
– Ett sätt att utnyttja styrkan i MFF:s varumärke och kontaktnät
– Ännu ett sätt för MFF att engagera sig i skapandet av ett bättre Malmö

Mer information om Karriärakademin här.