Pressmeddelande

Publicerad 17 juni 2004

Malmö FF skickar ut följande meddelande till press och övrig media:

Igor Sypniewskis kontrakt med Malmö FF upphör

Malmö FF:s anfallare Igor Sypniewski har under vintern och våren haft en del problem på det personliga planet. Som en följd därav har han under en längre tidsperiod underlåtit att uppfylla de uppgifter han har åtagit sig som spelare i Malmö FF. Malmö FF har efter bästa förmåga försökt hjälpa honom att hantera problemen. Situationen har emellertid inte förbättrats utan tvärtom nått till en punkt där övriga spelare och tränare blev lidande.

En spelare som inte fullgör sina åtaganden gentemot sin klubb anses ha brutit sitt kontrakt. I det aktuella fallet har således Igor Sypniewski brutit sitt kontrakt med Malmö FF. Kontraktet upphör formellt att gälla per den 30 juni 2004.

Vi vill slutligen framhålla att vi önskar Igor all lycka i att komma till rätta med sina problem och att vi hoppas att denne skicklige fotbollsspelare så småningom lyckas komma tillbaka till fotbollen.

Malmö Fotbollförening