Plan för trygghet och säkerhet

Publicerad 27 maj 2011

Händelserna under derbyt mot Helsingborgs IF gjorde oss både ledsna, bestörta och arga. Under en tid har vi sett tendenserna hur en mindre, men dessvärre växande, grupp beter sig illa i samband med våra matcher och hur vårt klubbmärke dras i smutsen av människor som sätter sig själva före den gemensamma upplevelsen. Detta kan inte få fortsätta. Fotbollen i Malmö är för alla – inte för några. Den som inte respekterar idrottens värdegrund och samhällets spelregler är inte välkommen.

Det finns dessvärre inga lätta vägar i den här frågan. Vi har en lång och mödosam process framför oss för problem av den här arten är inte något som låter sig lösas med enstaka insatser eller enkla åtgärder. Det kräver en genomtänkt plan med arbete på flera områden. Vi kommer att avsätta de resurser som krävs för att skapa en trygg och säker miljö runt Malmö FF:s matcher och verksamheten i övrigt. I arbetet kommer vi självfallet att söka samverkan med Svenska Fotbollförbundet, andra klubbar, supportrar, myndigheter m.fl.

Redan för en tid sedan beslutade vi att konsultera externa experter för att förbättra vårt arbete med trygghet och säkerhet och komma till rätta med de negativa tendenserna. Detta uppdrag kommer nu att utvidgas väsentligt. Tillsammans med vår externa experthjälp ska VD, MFF:s personal och styrelse se över hela arbetet med säkerhet och trygghet runt matcherna och utarbeta en strategi med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. En konkret handlingsplan ska tas fram så fort som möjligt. Målet är att skapa en trygg och säker miljö, en storslagen inramning med hög stämning och en varm och inbjudande atmosfär för alla.

Även om det är viktigt att inte fatta förhastade beslut utan en bra och genomarbetad grund måste givetvis en del uppenbara åtgärder vidtas omedelbart. Vi har redan nu beslutat att vidta följande åtgärder:   

1. Arbetet tillsammans med extern experthjälp påskyndas och blir mycket intensivt den närmaste tiden. Vi kommer initialt att fokusera på kortsiktiga åtgärder och därefter gå över till långsiktiga åtgärder av strategisk art.

2. Matchorganisationen får omedelbart utökade resurser för att öka mängden personal och förbättra arenans utrustning så att säkerheten ökar och åskådarnas trygghet säkerställs.

3. Vi ökar kontrollen i samband med insläpp till Swedbank Stadion. Utökad visitering kommer att ske för att undvika att pyroteknik och tillhyggen av olika slag smugglas in. Synligt berusade och drogpåverkade personer kommer inte att släppas in på arenan.

4. Vi ska bli tydligare i att markera vilka typer av beteenden som är oacceptabla på en fotbollsläktare. De som missköter sig släpps inte in på arenan och kan räkna med långvariga avstängningar.

5. Vi ska förbättra samarbetet med polis och åklagare för att stänga av och lagföra de personer som bryter mot fotbollens och samhällets lagar och regler.

6. Vi ska stärka och intensifiera samarbetet med de goda supporterkrafterna – vår officiella supporterklubb MFF Support, tifogruppen MT96 och andra som hyllar den positiva supporterkulturen – och arbetet med de sociala projekt som riktar in sig på normer och värderingar hos ungdomar.

7. Arbetet med säkerhet och trygghet har högsta prioritet. Det innebär att vissa andra uppgifter i klubben tillfälligt får läggas åt sidan.

Bland de uppgifter som prioriteras ner finns den utredning om säker användning av pyroteknik som årsmötet 2011 beslutade om. I detta sammanhang ställer vi oss dessutom mycket frågande till hur de tänker som fortsätter använda pyroteknik trots förbudet och brandfaran och trots att medlemmarna har beslutat om en utredning i demokratisk anda för att undersöka om det kan ske under säkra och tillåtna former.

De omedelbara åtgärderna genomförs direkt för att undvika att händelserna från i tisdags upprepas. Målet med det långsiktiga strategiska arbetet är att säkerställa att publikfesterna för alltid fortsätter att vara just rena fester där alla kan känna sig välkomna och trygga. Vi är en medlemsförening och leds av idrottsrörelsens och samhällets demokratiska värderingar. Vi i MFF är emot alla sorters våld, diskriminering och rasism.

Ingen ska någonsin behöva välja bort en fotbollsmatch för att de känner otrygghet.