Nya Malmö Stadion, del 8

Publicerad 08 juni 2007

I sista delen av artikelserien om Nya Malmö Stadion får vi höra vad Tommy Theorin, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll, har att säga om Malmös nya arena och den svenska arenautvecklingen i stort. Tommy ser en stark stab växa fram kring arenan i Malmö och har dessutom en stark framtidstro på den allmänna utvecklingen i Sverige.

I sista delen av artikelserien om Nya Malmö Stadion får vi höra vad Tommy Theorin, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll, har att säga om Malmös nya arena och den svenska arenautvecklingen i stort. Tommy ser en stark stab växa fram kring arenan i Malmö och har dessutom en stark framtidstro på den allmänna utvecklingen i Sverige.

Arenautvecklingen i Fotbollssverige kan, om man jämför med motsvarande utveckling i ishockeyn, uppfattas som eftersatt. Under de senaste 25 åren har det i och för sig både byggts nya fotbollsarenor och en del äldre har blivit om- och tillbyggda, men ingenting är i närheten av den utveckling vi nu har framför oss de närmsta fem till tio åren.

Här i Malmö är jag nog inte ensam om att följa arbetet vid de brandgula bodarna och visualisera invigningen 2009. Men vad händer egentligen i övriga Sverige?

Svensk Elitfotboll, elitföreningarnas organisation, har sedan många år tillbaka arbetat för en positiv arenautveckling i Sverige, främst genom förbundets kommitté för anläggnings¬utveckling, där SEF sitter med. Man har även bildat ett ”arenaforum”, där möjligheter skapas för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i organisationen. Här diskuteras allt från grässkötsel till arenauppbyggnad och man genomför även studiebesök på olika arenor.

När jag ringer upp SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin tänker han efter både en och två gånger, för att inte glömma bort att räkna upp något av alla arenaprojekt. Det är alltså inte enbart här i Malmö det byggs nya arenor, utan en rad nya arenor byggs och planeras runt om i Sverige. Något som givetvis är trevligt för alla Malmösupportrar, som inom en snar framtid kommer att få chansen att besöka många moderna arenor vid bortamatcherna.

Det går alltså att prata om en ”arenaboom” i Sverige, men varför händer det så mycket just nu och inte för 5-10 år sedan?
– Haha … ja du, en mycket intelligent fråga faktiskt … Men det är helt enkelt så att ju mer folk det kommer till arenorna, desto tydligare syns det hur omoderna anläggningarna faktiskt är. Allsvenskan drar just nu mycket publik, vi har idag ett publiksnitt på över 10 000 åskådare, att jämföras med siffrorna från 1994 då snittet låg på 4000. Även Superettan drar publik och ligger på ett högt åskådarsnitt.

Vad beror det ökade intresset på?
– Klubbarna är bättre på att skapa evenemang idag, vi måste inse att vi är underhållningsbranschen och där gäller det att ge folk vad folk vill ha. Om vi tittar på hockeyn, så har klubbarna där utvecklats enormt inom detta område och även dragit mycket publik till deras nya arenor.

Vad har då klubbarna att vinna på en ny arena? Kan arenautvecklingen t.ex. bidra till att svenska klubbar återigen kommer ut i Europa?
– En modern arena genererar mer pengar, vilket i sin tur ger klubbarna större resurser att arbeta med. Redan nu börjar klubbarna få bättre ekonomi tack vare det nya TV-avtalet, men med en ny arena ökar möjligheterna ytterligare. I Sverige har vi väl en inkomst på 15-16 kronor per åskådare idag, det räcker att titta över sundet så är motsvarande siffror ca 50 kronor.

Hur ska de svenska klubbarna genomföra sina arenasatsningar, bör moderniseringar eller nybyggnationer prioriteras?
– Alla har väl olika förutsättningar. Om det finns en arena man kan bygga om bör man väl göra det. Malmö är väl ett exempel där gamla Malmö Stadion inte gick att bygga om till en modern fotbollsarena och då är det bättre att bygga nytt, som man nu gör.

Konstgräs eller naturgräs, vad är att föredra?
– Det är upp till var och en att bestämma, men med de täta arenorna som byggs idag är det svårt att behålla ett bra gräs hela året. Om man har naturgräs kanske det måste bytas flera gånger per säsong, vilket givetvis leder till höga kostnader. Så ur den aspekten är väl konstgräs att föredra.

Om vi lämnar övriga Sverige för ett tag och koncentrerar oss på Malmös nya arena, vad tycker du om satsningen? T.ex. när det gäller arenans kapacitet och storlek?
– MFF ligger på ett bra publiksnitt idag och jag tycker man har hittat en bra storlek på arenan, det går inte att äventyra ett bygge genom att bygga för stort eller för litet. Allt handlar om att få ekonomin att gå ihop, vilket jag tror att MFF kommer lyckas bra med. Man har skapat en duktig stab kring arenan, genom att ta in Lars-Christer Olsson och Mats Engqvist. Det fanns redan mycket kunskap i föreningen sen innan, men detta är två bra namn som stärker organisationen ytterligare, vilket borgar för att arenabygget kommer att bli lyckosamt.

Och när det gäller ägandeformer av arenan, vad är att föredra?
– Även det beror på vilka förutsättningarna är. Många arenor utomlands är privata, men i t.ex. Italien har de kommunala, medan det i Sverige är vanligt med en kombination. Fördelarna med en privatägd arena är att man får ett ”eget bo” och har kontroll över arenans utveckling. Allting handlar i slutändan om att få ekonomi i arenan, det är det absolut viktigaste.

Samtalet leds in på lämpliga förebilder i arenavärlden, Tommy säger att Borås har varit normgivande för många i Sverige men att detta hela tiden ändras då nya arenor dyker upp. Det gäller att hela tiden följa arenautvecklingen och dra nytta utav de erfarenheter som finns, att lära av felen. Han säger vidare, med beundran i rösten, att arenorna i Danmark är oerhört fina.
Ofta nämns Parken som ett praktexempel i arenavärlden, men det råder alltså en i allmänhet hög arenastandard på andra sidan sundet. Tommy säger dock att Sverige nu är på gång och inom 5-10 år så kommer vi att ha arenor i klass med övriga Europa.

Sammantaget ser alltså framtiden ljus ut för Sveriges fotbollsanläggningar. Tommy avslutar med att konstatera hur de moderna arenorna kommer att bli ett lyft och bidra till ett ökat intresse för fotbollen, något som givetvis gäller även för Malmö. Något jag personligen aldrig tvivlat på, när jag har passerat de där brandgula bodarna …

Det här var alltså sista delen i min artikelserie om Nya Malmö Stadion. I och med det vill jag passa på att rikta ett tack till samtliga personer som intervjuats, alla har varit mycket tillmötesgående och underlättat mitt arbete enormt. Härmed är även min praktikperiod hos MFF slut och jag passar på att ge ett stort tack för ett gott samarbete, samt all hjälp och feedback som ni har gett mig i mitt arbete. Ingen nämnd, ingen glömd!

Gustav Ek

Malmö FF passar här aven på att tacka Gustav för artikelserien och för att ha gett oss alla lite mer inblick i det pågående projektet.