Ny organisation för sport- och ungdomsverksamheten i MFF

Publicerad 29 november 2017 i Nyheter

Med bakgrund i Malmö FF:s mål för ungdomsverksamheten har beslut tagits om att göra en organisationsförändring för att ytterligare främja övergången från ungdomslag till A-trupp. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari 2018.

Nästan varannan spelare i MFF:s A-trupp har en bakgrund i föreningens ungdomsverksamhet, vilket är en god uppfyllelse av målet att 50 % av truppen ska bestå av egenutvecklade spelare. Däremot har målsättningen att varje år etablera 1-2 egna produkter som ordinarie spelare inte fullt ut lyckats de senaste åren.

Med anledning av detta kommer Malmö FF att förändra den sportsliga organisationen från och med årsskiftet, då följande förändringar träder i kraft:

Antalet tjänster i den nya organisationen är samma som tidigare. Per Ågren, som idag bland annat arbetar med MFF:s fotbollsakademier i Skåne, kommer att bli sportchef ungdom. Det är ännu inte klart vem som kommer att få halvtidstjänsten med ansvar för U21 och länkning mellan U19 och A-lag. Mats Engqvist, nuvarande chef för MFF Ungdom, kommer framöver att arbeta vidare i organisationen med både U17/U19-verksamheten och med uppgifter för den nya organisationen för MFF Ungdom.  

Niclas Carlnén, vd:
– Den här organisationsförändringen är ett led i vår strävan att vara den ledande akademin i Sverige. Med en starkare koppling mellan ungdomselitverksamheten och A-laget blir förutsättningarna bättre för spelarna att ta det sista steget.

Daniel Andersson, sportchef:
– Det blir en tydligare inriktning mot målet att slussas upp i A-laget under de sista åren i ungdomslagen. U17, U19 och A-laget kommer att jobba ännu mer enligt samma arbetssätt.

Per Ågren, blivande sportchef ungdom:
– Ungdomsverksamheten finns i vårt DNA och är något vi är bra på. Det ska bli kul och spännande att försöka skapa en ännu bättre utvecklingsmiljö, så att ännu fler spelare når sin maximala potential, både som spelare och människor.

Fotnot: Vid säsongens slut 2017 hade 13 av 27 spelare i MFF:s A-lagstrupp en bakgrund i föreningens ungdomsverksamhet. Siffran inkluderar lärlingar och utlånade spelare.

huvudpartners

officiella partners