Ny fotbollsarena på gång?

Publicerad 25 april 2005

Nu verkar drömmen om en ny fotbollsarena vara på väg att bli sann för alla fotbollsälskare i Malmö. Läs Bengt Madsens korta men viktiga och intressanta information som just nådde hemsidan.

”Jag har nu blivit informerad om att kommunens arbetsutskott ställer sig bakom, samt kommer att föreslå kommunstyrelsen, att låta stadskontoret via en snabbutredning se över stadionområdet, vad avser ny fotbollsarena, friidrottsanläggning samt därtill hörande parkeringsplatser. Parallellt med detta får Fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta de redan positiva diskussionerna om bl a finansiering, ägandeskap m m avseende en ny fotbollsarena. Allt detta skall vara klart att presentera för en principuppgörelse under augusti månad.

Som ordförande i Malmö FF är naturligtvis jag, mina styrelsekolleger och alla engagerade glada, att det här steget nu har tagits och jag tycker det ska ses som att ett idogt arbete, många gånger i det tysta, också kan ge positivt resultat.”

Bengt Madsen, Ordförande Malmö Fotbollförening