Möt MFF:s sportmentor Paul Übelacker

Publicerad 13 juni 2019 i Nyheter

Paul Übelacker har arbetat i Malmö FF de senaste tre åren. I rollen som sportmentor är hans uppgift att stötta och utveckla ungdomar som studerar i högstadiet på Malmö Idrottsgrundskola med fotboll som inriktning.

Paul Übelacker är på plats två dagar i veckan och fungerar som en länk mellan skolan och fotbollen.

– Min roll innebär att jag träffar alla de 70 spelarna individuellt minst en gång per år. Sedan träffar jag alla i grupp minst fyra gånger per år och då har vi teman som självförtroende, koncentration och kommunikation. Sådant har de nytta av på fotbollsplanen, i skolan och senare i arbetslivet. Jag jobbar med stöttning och utveckling både på ett personligt, utbildningsmässigt och sportsligt plan.

Han har arbetat med utvecklings- och utbildningsfrågor i 25 år och skrivit böcker om personlig utveckling och ledarskap. Paul Übelacker har även en bakgrund som elitidrottare inom handbollen och berättar att det underlättar dialogen med ungdomarna.

– Det är en fördel att jag förstår hur deras värld ser ut och hur de ser på framtiden. Jag har inte svar på alla frågor men kan vägleda och hjälpa ungdomarna rätt.

– Vi hade ett möte med fokus på självförtroende där de fick ge varandra feedback utifrån ett par frågeställningar. De log och skrattade en hel del. Det är kul att se att man på ett par minuter kan höja stämningen i en grupp. Små medel kan ge mycket.

Rollen som sportmentor i Malmö FF ger honom möjlighet att arbeta med de aktuella frågorna på djupet. Paul Übelacker vill också lyfta fram viljan att ständigt försöka utvecklas, som finns i föreningen.

– När jag började fick jag stora möjligheter att utreda behovet av rollen sportmentor. Det var en ny roll i MFF och snart tre år senare är det fortfarande, vad vi vet, en unik roll i Sverige. Vi känner i alla fall inte till någon annan idrottsförening som har en sportmentor med det uppdrag jag har. En annan sak som slagit mig nu när jag varit här några år är viljan att inte slå sig till ro och att ständigt göra det bättre inom olika områden.

huvudpartners

officiella partners