MFF Support anmäler polisens agerande

Publicerad 29 april 2005

Malmö FF:s officiella supporterklubb MFF Support kommer att samla in tillräckligt material för att kunna anmäla den danska polisen. Idag har man varit i kontakt med en advokat för att få hjälp.

Samtidigt uppmanar man folk att fortsätta att anmäla händelser till Malmö FF och MFF Support samt tipsar om hur man lämnar in en enskild anmälan mot danska polisen.

”MFF Support uppmanar alla att skicka in foto, filmer och ögonvittnesberättelser om gårdagens händelser på Idrottsparken i Köpenhamn.

Vi vill också gärna ha in folk som kan ställa upp och vittna. När vi har samlat in tillräckligt med material (ju mer desto bättre), kommer detta att användas i en polisanmälan mot den danska polisen.

MFF Support har under dagen idag varit i kontakt med en av våra medlemmar som är advokat. Han har hjälpt oss att reda ut exakt hur man kan gå till väga med en polisanmälan mot den danska polisen.

MFF Support som förening kan, och kommer att polisanmäla hela händelsen till de danska myndigheterna för att få till stånd en utredning om vad som egentligen hände på Parken.

Därför är det oerhört viktigt att vi får in så mycket material som möjligt, i form av bilder, filmer, ögonvittnesberättelser, bilder på uppkomna skador osv, för att polisanmälan skall bli så kraftig som möjligt.

Bilder och filmer mejlas enklast in på mff.support@telia.com. Tänk på att uppge både namn och telefonnummer när ni mejlar in materialet, då det skall finnas med i en anmälan.

Många som har drabbats av polisens övervåld bör också anmäla detta personligen till den danska polisen.

Anmälan göres skriftligen, och skickas till:

Politidirektørens Sekretariat
Politigården,
Polititorvet.
1567 København V.”

Källa:www.mffsupport.com