MFF ersätter HIFare för avbruten derbymatch.

Publicerad 25 januari 2012

MFF har beslutat att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation och ersätta de HIF-supporters som inkommit med ersättningskrav för biljettkostnaden.

ARN menade att:

”I likhet med vad som gäller enligt konsumenträttslig lagstiftning bör också en arrangör av en avbruten fotbollsmatch kunna vidta rättelser på annat sätt än genom att betala ersättning. En sådan rättelse skulle kunna vara att drabbade åskådare får möjlighet att se matchen vid ett eventuellt omspel… …Möjlighet att få se någon annan match utan extra kostnad kan också utgöra godtagbar gottgöreIse… …I den mån det erbjudande Malmö FF hänvisat till i ärendet också riktat sig mot XXX har inte omständigheterna varit sådana att han skäligen bort nöja sig med erbjudandet.”

De som hade biljett till derbyt erbjöds att se kvalmatchen till Champions League mot Torshavn. Det är enligt ARNs utlåtande att se som fullgod gottgörelse generellt. Dock är personen i det prövade fallet uttalad HIF-Supporter och därmed anses det inte som skäligt att han ska nöja sig med det erbjudandet.

Därför har MFF valt att följa rekommendationen från ARN och betala ut ersättning till de HIF-Supportrar som kan styrka att de var på derbyt och som inte valde att se MFF-Torshavn.

De HIF-supportrar som hörde av sig inom två månader (dvs senast 24 juli) med ersättningskrav uppmanas att vända sig brevledes till MFF på adressen:

Malmö Fotbollförening
Box 19067¨
200 73 Malmö
Märk kuvertet: ”Derbyersättning”

OBS! För att vi ska kunna betala ut ersättning behöver du styrka att du var på matchen genom att bifoga din biljett. Vi behöver också dina kontaktuppgifter och uppgifter om vilket kontonummer vi ska föra över pengarna till.