Malmö FF:s fotbollsorganisation 2006 börjar ta form

Publicerad 08 oktober 2005

I dag på eftermiddagen på Nätverksträffen i Zagreb skrev Sören Åkeby treårskontrakt med Malmö FF. Han tillträder posten som tränare 1 januari 2006. Fram till dess kommer han att bedriva förberedande och planerande arbete på deltid.

Sören Åkeby är 53 år och är naturligtvis mest känd för sin tid i Djurgården med två SM-guld och två cupguld. De senaste två åren har han tränat AGF i Danmark och före perioden i Djurgården har han varit verksam som tränare i ett flertal klubbar i Stockholmsområdet samt en kort period i Östersund. Som spelare representerade han Hammarby och Essinge.

När vi nu presenterar en ny tränare finns det all anledning att också tacka och berömma Tom Prahl för hans fyra år i klubben och den fina tränargärning han har bistått oss med under den tiden. Med honom vid rodret har vi tagit stora steg framåt och etablerat oss i det ledande skiktet av Allsvenskan där Malmö FF hör hemma. Tom Prahl är utan tvivel en av de mest erfarna, respekterade och skickliga tränarna i svensk fotboll och vi är övertygade om att även nästa klubb som knyter honom till sig kommer att uppleva ett sportsligt uppsving.

Beslutet om att byta tränare grundar sig på bedömningen att tiden är mogen att föra laget och spelet vidare. Vi ser Sören Åkeby som ett bra val i klubbens långsiktiga utveckling och för att bygga vidare på den grund som har lagts. Avsikten är självfallet att bibehålla dagens styrkor och positiva egenskaper och vidareutveckla både dem och det som vi i dag är mindre bra på. I all korthet kan vi konstatera att såväl Sören Åkeby som Malmö FF gör bedömningen att viktiga steg i utvecklingen är ökad träningsdos med mer fokus på individuell träning och förmåga att spela och behandla bollen i högt tempo i 90 minuter samt starkare tonvikt på utvecklandet av det offensiva spelet. Efter säsongen kommer Sören Åkeby själv att mer utförligt lägga fram sina tankar.

I anslutning till presentationen av den nya tränaren kav vi också kort informera om några andra förändringar och förbättringar av verksamheten inför 2006. Till att börja med har en process med att vidareutveckla vår framstående ungdomsverksamhet initierats under året. Arbetet har letts av Staffan Tapper som i början av 2005 knöts till klubben i en ledande funktion på ungdomssidan. Målet är att höja kvaliteten på och förbättra förutsättningarna för våra ungdomar och därmed på sikt få fram fler unga spelare från de egna leden till A-laget. Ett viktigt inslag i satsningen är förstås den fotbollsakademi som startade i höst med integrerad skola och fotbollsträning redan på högstadiet. En närmare presentation av denna utökade satsning på ungdomsverksamheten kommer när alla detaljer blir klara.

För att ytterligare stärka arbetet på ungdomssidan har Malmö FF utöver de löpande resurserna avsatt 500 000 kronor i en fond i Patrik Anderssons namn för utbildning och utveckling av unga spelare och ledare. Patrik Andersson kommer att fungera som ordförande för och leda arbetet i den kommitté som sköter fonden.

Vår uttalade avsikt är även att stärka och förbättra talangscoutingen genom att strukturera den delen av verksamheten något annorlunda än i dag och genom att tillföra mer resurser. Arbetet med den slutgiltiga utformningen av organisationen härvid pågår fortfarande, men en grundprincip är att talangscoutingen på ungdomssidan och runt A-laget ska föras närmare varandra och dra fördel av varandras kunskaper och kompetens.

För styrelsen i Malmö FF
Bengt Madsen