Malmö FF:s årsredovisning 2007

Publicerad 20 februari 2008

Idag presenteras Malmö FF:s årsredovisning för 2007. Informationen har skickats ut till föreningens medlemmar och Nätverket via e-post. Nu publiceras den på två sätt på hemsidan, dels i form av en sammanfattning, dels i sin helhet.

Sammanfattning

  • År 2007 ger ett sammanlagt underskott på 0,4 miljoner kronor.
  • Om man räknar bort intäkter och kostnader som är relaterade till spelarförsäljningar och spelarköp samt engångskostnader blir resultatet för år 2007 ett överskott på den löpande verksamheten på 3 miljoner kronor.
  • Malmö FF:s egna kapital – vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet – uppgick vid årsskiftet till 104,2 miljoner kronor. Det är det största egna kapitalet i MFF:s historia. Vi är därmed väl rustade för de satsningar en ny fotbollsstadion innebär.
  • Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 39,1 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och banktillgodohavanden).
  • Klicka här för att läsa sammanfattningen av årsredovisningen.

    Klicka här för att läsa hela årsredovisningen.