Malmö FF skriver avtal med Kulan Idrottsskadecentrum

Publicerad 15 juli 2010

Idag invigdes Kulan Idrottsskadecentrum på Stadionområdet. Det är den gamla byggnaden som förr innehöll kansli, restaurang och souvenirshop som nu väckts till liv efter några års dvala.

Det är Rickard Dahan, fd spelare och rehabansvarig i MFF, som ligger bakom projektet och som numera kan titulera sig rehabansvarig för kliniken.

– Avtalet med Malmö FF innebär ett utökas samarbete med en större tillgänglighet och en både bredare och djupare kompetens gällande rehab och medicinsk uppbackning.

Enligt Dahan finns liknande kliniker på ett fåtal ställen i Sverige men ingen med så mycket samlade kompetens på ett ställe på det här sättet. Dessutom placerat i hjärtat av stadionområdet; Malmös idrottssjäl.

– Det är viktigt att påpeka att alla är välkomna, både motionärer och elitidrottare säger Rickard. Sjukgymnastverksamheten ingår i ”hälsovalet” och är subventionerat av Region Skåne. Det kostar bara 120 eller 200 kronor. Högkostnadskort och frikort gäller.

För Malmö FF ger avtalet ännu bättre möjligheter gällande skadade spelare och spelare som håller på att rehabiliteras för att komma tillbaka.

– Fördelarna är många inte minst närheten till en mängd spetskompetens, säger Roland Nilsson.

I och med avtalet så förändras Rickard Dahans roll. Som ansvarig för det övergripande på kliniken gällande rehab så kommer han att släppa den dagliga kontakten med klubben.

– Viss verksamhet kommer att ske ni kliniken men den dagliga verksamheten kommer att vara kvar i Swedbank Stadion. Denna kommer att skötas av Wilner Registre, fd spelare i Malmö FF, som är utbildad naprapat och som hoppat in från och till de senaste fem-sex åren som en extra resurs. ”Wille” tillhör kliniken men kommer att vara knuten till Malmö FF.

Officiell öppning är inte förrän den 2 augusti men man har smygöppna redan nu att finnas tillgängliga för deltagarna i SM-veckan.

Rehabgym
I ett modernt rehabgym på 160 kvm i öppna, ljusa lokaler verkar nio sjukgymnaster med idrottsmedicinsk inriktning och kompetens.

Kulan Idrottsskadecentrum kommer att ha möjlighet att med korta väntetider kunna ta emot såväl motionärer som elitidrottare med ett synsätt som går ut på att noggrant identifiera varje persons rehabiliteringsbehov och utifrån det utforma en individuell rehabplan.

Kulan Idrottsskadecentrum
Kulan Idrottsskadecentrum är en privat idrottsskademottagning, men ingår som en del av Skåneidrottens och Region Skånes stora projekt ”Centrum för Idrott och Hälsa”. Andra samarbetspartners i detta projekt är Ortopediska kliniken i Malmö, Malmö Idrotts Akademi, Folksam, FAR (Fysisk Aktivitet på Recept), Hälsomedicinskt Center med flera.

Verksamheten kommer att bedrivas i en fantastisk totalrenoverad lokal på dryga 600 kvm med närhet till alla de faciliteter och träningsmöjligheter som Stadionområdet kan erbjuda.

I denna unika idrottsmiljö har vi lyckats samla en unik grupp av specialister med bred och hög kompetens under samma tak. I lokalerna finns: 
Allmänläkare och sjuksköterska
Sjukgymnaster
Idrottspsykologer
Näringsfysiolog
Naprapat
Ortopedtekniker
Idrottsmassör
Stötvågsbehandling och ultraljudsdiagnostik
Testverksamhet