Malmö FF nära en ny fotbollsarena

Publicerad 22 november 2005

Nu känns det nära, väldigt nära. Igår presenterade Fritidsnämnden det förslag som man kommer att lägga fram till kommunstyrelsen för beslut den 7 december.

Nuläge
Fritidsförvaltningen höll igår presskonferens och presenterade det förslag man kommer att lägga fram till kommunstyrelsen för beslut den 7 november.

På följande länkar kan du läsa mer om förslagen samt kommentarer från olika personer

Sydsvenskan artikel 1

Sydsvenskan artikel 2

Sydsvenskan artikel 3

Sydsvenskan artikel 4

Aftonbladet

Fler länkar hitter du här

Bakgrund
I maj beslutade Kommunstyrelsen att ge Fritidsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att var för sig utreda frågan om en ny fotbollsarena. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag var att i första hand belysa de fysiska aspekterna, medan Fritidsnämnden i första hand skulle belysa finansiering, ägarstruktur och driftsansvar.

Från Malmö FF:s sida fördes positiva samtal med kommunens olika instanser. Ett led i arbetet har utgjorts av en skrivelse till Fritidsnämnden där vi framförde klubbens syn på en ny fotbollsarena. Skrivelsen mynnade ut i tre avgörande önskemål som vi hoppas att Kommunstyrelsen ska fatta beslut om. Det rör sig om a) att en ny fotbollsarena ska uppföras inom Stadionområdet, b) att fastställa storleken på Malmö stads bidrag samt c) att godkänna omfattningen av de uthyrningsbara ytorna som den nya arenan ska innehålla.

Fritidsnämndens utredning ställde sig bakom Malmö FF:s önskemål. Dessutom framhålls vikten av att lösningen för friidrotten beslutas samtidigt som beslutet om fotbollsarenan fattas samt att även övriga anläggningar på Stadionområdet moderniseras.

I augusti fattade kommunstyrelsen ett principbeslut i Stadionfrågan som möjliggör ett definitivt beslut den 7 december. Fram till dess fanns tre alternativa förslag ute på remiss. En del i remissförfarandet är att låta allmänheten tycka till. På Malmö Stads hemsida fanns en kort beskrivning av alternativen och möjligheten att via Internet lämna sina synpunkter. Alternativen var följande.

Alternativ 1 innebär en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena. Alternativ 2 innebär en ny renodlad fotbollsarena vid Stadiongatan samtidigt som nuvarande Stadion blir kvar som friidrottsarena. Alternativ 3 innebär att nuvarande Stadion rivs, att det byggs en ny renodlad fotbollsarena på samma plats som dagens Stadion och att en ny friidrottsarena byggs vid Stadiongatan.

Malmö FF förordade alternativ 2 vilket också 67% av de Malmöbor som utnyttjade möjligheten att göra sin röst hörd till Malmö Stad.