Malmö FF gör en insats mot arbetslösheten!

Publicerad 22 januari 2014

Anna Tinglöf, Karin Heri och Jan-Olov Kindvall

Malmö FF ökar sitt samhällsengagemang genom ett initiativ för matchning mellan arbetslösa ungdomar och företag och lanserar Karriärakademin. Projektet och fokuserar på att i samarbete med företag i Malmö FFs nätverk ge ungdomar i åldern 16-24 år kunskaper och erfarenheter som gör dem anställningsbara.

I Sverige har vi idag en hög ungdomsarbetslöshet. Samtidigt uppger många företag att de har stort behov av att anställa, men att de inte hittar personer med rätt kompetens. Det finns med andra ord ett gap mellan de arbetssökandes kompetens och företagens behov. Detta gör att många unga har svårt att hitta sin väg ut i arbetslivet, samtidigt som det kostar både företagen och samhället pengar.

Genom Karriärakademin vill Malmö FF använda sitt starka varumärke och sina goda samarbetspartners till att hitta nya och kortare vägar för unga att komma in på arbetsmarknaden. Detta genom att tillsammans med företag i nätverket tidigt identifiera vilka yrken det kommer att vara svårt att rekrytera till på ett par års sikt. Därefter bygger vi tillsammans med företagen företagsspecifika utbildningar, lärlingsprogram, praktikprojekt eller andra typer av skräddarsydda lösningar.

– Vi ser det här som en alternativ matchningstjänst där vägen kan kortas mellan arbetssökande och företag som behöver rekrytera folk, säger Karin Heri, en av initiativtagarna till projektet.

 Att just Malmö FF står som initiativtagare beror på att klubben har ett hjärta för staden och ett stort engagemang för ungdomar. Dessutom har Malmö FF en unik position som gör att vi kan stå som en samlande kraft som gör att samtliga parter ser vinningen med projektet, säger Jan-Olov Kindvall, avdelningschef för MFF i samhället och fortsätter:

– De här tankarna passar bra in i hur vi inom MFF vill arbeta som klubb. Vi ska inte bara ägna oss åt fotboll utan också vara en positiv kraft i samhället.

– Det behöver inte finnas någon koppling till fotboll för dem som skrivs in i akademin och meningen är att den ska vända sig lika mycket till tjejer som till killar, säger Anna Tinglöf.

Företagen vinner både att de kan förebygga rekryteringssvårigheter och att de stärker sitt varumärke genom medvetet hållbarhetsarbete. Malmö Stad vinner att ungdomar fortare kommer ut i arbete och därmed inte längre behöver försörjningsstöd. Och de största vinnarna är naturligtvis de ungdomar som på detta sätt får möjlighet att få kunskaper som leder till konkreta arbetstillfällen.

Projektet börjar med en förstudie under 2014, som pågår i nio månader och är finansierad av ESF (Europeiska Socialfonden). Målet är att Karriärakademin ska bli en permanent och naturlig del i Malmö FF:s arbete och samhällsengagemang. Vi är övertygade om att detta kommer att vara bra för företagen, Malmö och inte minst de unga som får en fantastisk chans till en väg in i arbetslivet.

Karriärakademin

– En kortare och säkrare väg för ungdomar att komma ut i arbetslivet
– Ett bättre sätt för företagen att försäkra sig om rätt kompetens
– Ett effektivare sätt att få ned ungdomslösheten i Malmöregionen
– Ett sätt att utnyttja styrkan i MFFs varumärke och kontaktnät
– Ännu ett sätt för MFF att engagera sig i skapandet av ett bättre Malmö

 

 

MFF i Samhället

Malmö FF är inte, och ska inte vara, enbart en fotbollsklubb. Vi ska också vara en positiv kraft i samhället. Den verksamhet som vi i MFF bedriver har det samlande namnet MFF i samhället. I grunden handlar det om att skapa konstruktiva aktiviteter för barn och ungdomar så att all denna unga energi och kreativitet kan användas till något positivt och motverka att våra ungdomar hamnar i negativa och destruktiva beteenden. Målet är att sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld och rasism, minska användningen av droger och öka integrationen mellan olika grupper i samhället.

Ambitionen är att väsentligt utvidga och intensifiera den sociala verksamhet Malmö FF bedriver och utnyttja den stora inneboende potential som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre Malmö. Fotbollen är en mötesplats och ett oöverträffat spontant och levande integrationsprojekt som bidrar till att avskaffa fördomar och främja gemenskap mellan människor. I detta möte mellan människor och i fotbollens attraktionskraft finns enorma möjligheter att skapa något positivt för samhället.

Utöver Karriärakademin bedriver MFF följande samhällsnyttiga verksamheter

– MFFs fotbollsakademier
– Fotboll mot rasism
– Skolfotboll mot rasism
– Fotbollsnätverket
– Fotboll och samhällsutveckling
– En himmelsblå hand
– Supporterdialog