Malmö FF förnyar Klimatkontraktet med Malmö stad

Publicerad 20 juni 2024 i MFF i Samhället,Nyheter

Efter två år är det dags att förnya Klimatkontrakt Malmö – ett initiativ som lanserades för att staden ska nå klimatmålen och mobilisera klimatarbetet även utanför kommunen. 

Klimatkontrakt Malmö är ett initiativ som lanserades för att Malmö ska nå klimatmålen och mobilisera Malmös klimatarbete även utanför kommunens rådighet. Företag, akademi och organisationer kan signera Klimatkontrakt Malmö och bidra med olika klimatinsatser. Malmö stad åtar sig att möta upp dessa åtaganden genom lokala beslut och pådrivning av den nationella och europeiska politiken för att säkerställa att Malmö är en föregångare i klimatarbetet.

Senast underskrevs det av ett 50-tal företag, bland dessa Malmö FF:s partners Carl F och Wihlborgs, men även Eon, Skanska, Sysav och Mylla. 

Genom att vi förnyat Klimatkontrakt ser Malmö FF och Malmö stad stora möjligheter att gemensamt arbeta vidare inom Klimatsmart mobilitet, Smarta energilösningar och Smart vattenanvändning och mer generellt med flera frågor inom Cirkulär ekonomi. 

Med Klimatkontraktet tar vi ett nästa kliv i att tillsammans definiera och främja samverkan mellan alla relevanta aktörer i de här frågorna. Varken Malmö FF eller Malmö stad kan ensamma eller bara vi två få igenom de ambitiösa och övergripande målen som vi nu sätter, men vi kommer att driva frågorna vidare tillsammans för att göra skillnad. 

Läs mer om Klimatkontraktet på Malmö stad.

huvudpartners

officiella partners