Klara besked på dagens presskonferens.

Publicerad 27 november 2003

Idag kallade Malmö FF till presskonferens angående Skattemyndighetens beslut. Man ville följa upp gårdagens pressmeddelande och ge alla journalister svar på sina frågor. Under en välbesökt timme på Stadionbaren besvarade Bengt Madsen, Hasse Borg och Malmö FF:s juridiska ombud Sven-Åke Bergkvist journalisternas frågor.

De viktigaste punkterna i det budskap som gavs utöver vad som framkom i det pressmeddelande som lades ut på hemsidan i går kväll är följande.

Först i går skickade Skattemyndigheten beslutet per post till Malmö FF:s juridiska ombud, advokat Sven-Åke Bergkvist, som således inte mottog och kunde gå igenom innehållet i beslutet förrän i dag.

En preliminär genomgång utfördes på planet till Malmö och en preliminär beräkning visade då att nettobeloppet Skattemyndigheten yrkar på enligt det befintliga beslutet är cirka 7,6 miljoner kronor.

Skillnaden gentemot den totala siffra som uppgavs i går beror på att en del av det totala beloppet utgörs av momsbetalningar från Malmö FF till MFF Service AB som i sin tur kan dras av i MFF Service AB. Av de 7,6 miljonerna utgör cirka två miljoner kronor skattekrav som Malmö FF bestrider.

Malmö FF har tillräckligt med likvida medel för att betala in det av Skattemyndigheten inkrävda beloppet under våren utan att behöva låna.

Skattekravet kommer inte att påverka den budget som är lagd för 2004 års verksamhet.

Den uppgift som har cirkulerat om att satsningen på ungdomsverksamheten skulle minskas till följd av skattekravet är en missuppfattning.

En närmare redogörelse för föreningens planering av ekonomin inför 2004 kommer att lämnas till medlemmarna i det medlemsblad som kommer att börja skickas ut i slutet av nästa vecka.

Malmö FF