Ingen ljuger!

Publicerad 04 september 2012

Under dagen har representanter för MFF och MFF Support haft ett möte för att gå igenom händelseutvecklingen och vill nu komma med följande klargöranden:

– Vi vill vara tydliga med att MFF Support inte på något sätt varit med och fatta beslutet, säger Per Nilsson, VD MFF. Däremot har de som vår samtalspartner varit informerade och tillfrågade om vad de anser om arrangemanget utifrån situationen, och vi har då fått en klar bild av att de förstått och stöttat beslutet.

– Vi menar att vi inom MFF Supports styrelse varit positiva till tanken på busstransport och förfest, men motsatt oss att det skulle vara ett tvång för att få köpa biljett, säger Per Arvidsson, MFF Support. Vi beklagar att vi någonstans i processen varit otydliga och gett MFF en annan uppfattning – det har verkligen inte varit vår avsikt.

Varken MFF eller MFF Support menar alltså att den andre parten ljuger – man har haft olika utgångspunkt och tolkningar vilket lett till att det har blivit fel på vägen. Både MFF och MFF Support förstår den andre partens hållning och båda beklagar att situationen blivit sådan att man ställs mot varandra i frågan om hur processen gått till.

MFF Support hälsar att man nu vill att dialogen och läktarmötet koncentreras till själva arrangemanget. MFF välkomnar hållningen och tackar för MFF Supports inbjudan till läktarmöte.

Läktarmötet kommer att hållas i Restaurang 1910, onsdag 5 september, med start kl 18.00.