Från medlemsmötet: Håkan Jeppsson

Publicerad 10 december 2010

Efter det extrainsatta årsmötet hade Malmö Fotbollförening ett medlemsmöte där man analyserade säsongen och tittade in i framtiden.

MFFs ordförande Håkan Jeppsson gav styrelsens syn på var vi är och vart vi ska och inledde med att återigen påminna om den fastslagna visionen:

– MFF ska bli den ledande klubben i Norden.

– Vi ska bli en fotbollsklubb angelägen för fler.

– Varumärket MFF ska vara ett varumärke för hela Sverige.

Jeppsson pekade på att vägen dit går genom:

1. Att vi har sportsliga (internationella) framgångar.

2. Att vi anstränger oss att vara en förebild som leder utvecklingen.

3. Att vi alltid är en naturlig och viktig del av staden Malmös utveckling

Jubileumsåret 2010 har varit mycket gott ur de allra flesta synvinklar, men vi står inför ett antal viktiga utmaningar inför framtiden. Här valde Håkan att lyfta fram behovet av att skapa en ekonomi som ger förutsättningar för vidare utveckling. Att vi genom att utveckla ”den blå vägen” och vår organisation skapar en långsiktig sportslig stabilitet. Och slutligen att vi utveckla varumärket MFF.

Jeppsson underströk återigen vikten av att MFF blir en angelägenhet för fler. Klubben måste skapa värden för fler än idag. Vi måste vara en förebild och angelägenhet för hela samhället vi verkar i. Och vi måste nå ut i Sverige med vårt budskap. På samma sätt måste vi jobba hårt för att stärka Nätverket. Nätverket är unikt i Sverige och har en mycket viktig del i MFF, såväl på resan fram till idag, som i framtiden.

Nästa år spelar MFF åter i Europa och detta kommer klubben att satsa på. De ekonomiska resurserna är dock begränsade sett till behoven av att säkra dagens trupp och sannolikt även behöva stärka den för att vara riktigt konkurrenskraftiga. Därför kommer man att leta kapital från externa investerare genom riskkapital.

Ambitionen är att få in 10 miljoner att stärka truppen med. Man kommer inom en snar framtid att gå ut med ett prospekt där alla är välkomna att var med. Posterna kommer vara om 500.000 kr, men det är fritt fram för de som vill gå in med mindre belopp att slå sig samman och gemensamt köpa en post. Villkoret är dock att MFF bara har ett avtal per post – dvs är man flera som går samman måste man sinsemellan skriva ett avtal som ger en person hela förhandlingsrätten.

Riskkapitalet kommer knytas till spelare, till skillnad mot tidigare då man investerade i hela truppen. Det kan både handla om att investera i nya spelare och att investera i spelare ur nuvarande trupp i samband med kontraktsförlängning. Vilka spelare som kommer i fråga beslutar MFF själva om. Eventuell vinst delas mellan klubben och investerarna beroende risk. Avtalet kommer att användas under 2011.