Från årsmötet

Publicerad 17 februari 2007

– Vi står utomordentligt väl rustade, både vad gäller ekonomi, idéer, duktiga medarbetare, stark supporterklubb, engagerade ledare, duktiga styrelsemedlemmar och en stark fotbollstrupp, konstaterade Bengt Madsen på ett lugnt och trivsamt årsmöte, där den goda ekonomin, den nya arenan och ungdomsverksamheten stod i fokus.

Nuförtiden skördar influensan åtminstone i vårt välmående land offer främst i form av några dagars sängliggande med risk för förhinder för viktiga åtaganden – som till exempel närvaro vid MFF:s årsmöte. Ordförande Bengt Madsen inledde därför just detsamma för verksamhetsåret 2006 med att konstatera ett visst manfall bland medlemmar, jubilarer och styrelseledamöter. Icke desto mindre var Hiltons stora samlingssal mycket välfylld, för att inte säga full, och 272 röstberättigade kunde räknas in. I sitt inledningsanförande sa Bengt Madsen först några ord om det gångna året, 2006, för att sedan fokusera på riktlinjerna för verksamheten 2007.
– När det gäller det fotbollsmässiga resultatet för 2006, vill vi än en gång understryka att vi är långtifrån nöjda med prestation och placering. Det är inget att hymla om. 2007 är sannolikt ett av de mest spännande åren Malmö FF har haft framför sig på mycket, mycket länge. Därför är det viktigt att vårt A-lag tar oss till en placering bland de fyra bästa.

Tre genombrott under året
Bengt Madsen återknöt kort till tidigare dragna slutsatser kring skador och bristande kontinuitet under A-lagets säsong, men framhöll den stora positiva sidan av den frustrerande situationen under året.
– Tre unga spelare användes i många matcher och de fick sitt definitiva genombrott i allsvenskan: Joakim Nilsson med 23 matcher, Marcus Pode med 20 och Behrang Safari med 18. Och snäppet under åldersmässigt gjorde Guillermo Molins, 18, och Anes Mravac,17, fem matcher, Labinot Harbuzi sex matcher och Edward Ofere nio. Här har vi sju ungdomar mellan 17 och 21 som har visat att de kan ta en plats i ett allsvenskt lag och med ytterligare förädling bli riktigt, riktigt duktiga.

Skolfotbollen tillbaka
Sju miljoner om året satsar MFF på ungdomsverksamheten, och den satsningen kommer att fortsätta.
– Vi är fullständigt övertygade om att med den ledning vi idag har på ungdomssidan, så kommer vi att i många år framöver se egna ungdomar debutera i A-laget år efter år, sa Bengt Madsen, och avslöjade även planer på att väcka den gamla skolfotbollen till liv och ympa in den i årsskiftets stora ungdomsturnering Skånecupen.

Fler gamla spelare in i klubben
De senaste åren har klubben skärpt strävan att knyta gamla spelare till klubben i som ledare, i ansvarsposter eller som medarbetare i organisationen på något sätt, vilket märkts tydligast på ungdomssidan där de senaste förstärkningarna heter Thomas Sjöberg och Tore Cervin. Sedan tidigare finns Staffan Tapper, Anders Palmér, Leif Engqvist och Jörgen Ohlsson samt Jonnie Fedel. I kansli och styrelse Hasse Borg, Ingemar Erlandsson och Krister Kristensson, Bertil Nilsson i valberedningen och så Lennart ”Lill-Kick” Svensson som är värd vid hemmamatcherna.
– Det är inte vilka spelare som helst. De här 13 fina gamla MFF:arna har gjort 4 805 matcher i Malmö FF – ett snitt på 370 matcher! Visst är det en fördel för en förening att känna att man har ledare som verkligen är engagerade och jobbar med hjärtat, sa Bengt Madsen.

Bättre utdelning utan IMG
På marknadssidan dröjde kort Bengt Madsen vid årets stora ”icke-händelse”, det vill säga det brutna avtalet med IMG, och antydde utan att gå in på några detaljer svårigheter att enas om långsiktiga frågor, rättighetsfrågor och en del ”kulturfrågor”
– Efter tolv månaders samarbete är båda parter överens om att på affärsmässiga grunder i bästa samförstånd gå skilda vägar. Men vi är fullständigt övertygade om att med en utbyggd marknadssida så kommer MFF:s egen personal inte att göra ett sämre jobb än vad IMG hade gjort – vi kommer däremot att få en bättre ekonomisk utdelning, sade Bengt Madsen och påminde också om fjolårets flytt av kansliet och inredande av ”Sveriges tveklöst mest välsorterade souvenirbutik” på 200 kvadratmeter av Kulan.

Fadderorganisation under uppbyggnad
Bengt Madsen framhöll i varma ordalag det nära samarbetet med MFF Support. Tillsammans håller moderförening och supporterförening på den senares initiativ på att skapa en fadderorganisation för spelare som kommer hit långväga ifrån.
– Med MFF Supports hjälp ska de nya spelarna snabbt känna sig till rätta i samhället. Ingen ska aldrig behöva sitta ensam, vare sig en kort eller lång helg, då han kommer att tas om hand av någon eller några familjer.
Madsen tackade också för supportrarnas stöd och insats i den viktiga bit på vägen mot en ny arena som vandrats under året.
– Det är på sin plats att tacka alla de inre krafter i MFF Support som verkligen ställde upp när det behövdes, inte minst de personliga uppbackningar som gjordes i stadshuset av Sven Liljegren. De hade naturligtvis betydelse när politikerna kom till skott och tog beslut.

– Som ni förstår, så är det en både glad och stolt ordförande som står här och försöker blicka framåt. Vi står utomordentligt väl rustade, både vad gäller ekonomi, idéer, duktiga medarbetare, stark supporterklubb, engagerade ledare, duktiga styrelsemedlemmar och en stark fotbollstrupp. Och vi hoppas naturligtvis på en topplacering för vårt A-lag, avslutade Bengt Madsen sitt anförande.

Fortsatt stabil ekonomi
Därefter var det dags att beta av årsmötets dagordning. Styrelsens årsberättelse lades till handlingarna och styrelseledamoten Johan Abrahamson föredrog resultat och balansräkningar – och kunde konstatera en mycket stabil ekonomisk situation.
– Om vi nu inte var nöjda med det sportsliga resultatet, så finns det större anledning att vara nöjd med det ekonomiska. Vi hade under 2006 intäkter på 118 miljoner kronor, vilket är lite mindre än året innan då vi hade 127. Kostnaderna minskade dock mer än intäkterna, vilket innebär att resultatet faktiskt ökade, till 36 miljoner kronor, sa John Abrahamson
2006 var tredje året i rad med positivt nettoresultat, även om intäkterna alltså minskade efter fem år av ökning.
– Anledningen till nedgången är nästan uteslutande uteblivna matchintäkter – och här ser vi vad det betyder att spela internationellt, även om publiksnittet i allsvenskan också minskat.
Liksom vid förra årsmötet väckte John funderingen om hur mycket pengar MFF egentligen behöver lägga undan på kontot.
– Behöver vi så här mycket pengar; ska vi samla på hög hur länge som helst? Vi behöver en stark ekonomi när vi går in i ett så omfattande projekt som ett nytt stadion innebär. Med byggandet av nya stadion kommer vi att öka hela vår ekonomis storlek och komplexitet. Riskerna ökar när man går in ett så stort projekt, och då måste vi ha en stabil ekonomi i ryggen.

Val och avtackning av ”Klumpen”
Efter att medlemsavgiften beslutats bli oförändrad, avverkades i snabbt akt några val. Ordförande Bengt Madsen omvaldes för en tid av ett år. Halva antalet styrelseledamöter, det vill säga fyra stycken, var uppe för omval, och alla valdes om på två år: Bo Malmquist (sekr.), Erling Pålsson, John Abrahamson och Pontus Hansson. Även styrelsesuppleanterna Per Eliasson och Lars Kongstad valdes om (på ett år). I valberedningen ersattes trotjänaren Bertil ”Klumpen” Nilsson av en annan trotjänare: Per Ågren, som spelat 329 matcher i MFF och är ordförande i spelarföreningen.
– Bertil Nilsson representerar det man kallar kärnan inom Malmö FF. Han har börjat som ungdomsspelare, han har varit lagledare, och därefter suttit i valberedningen i många år, sade Bengt Madsen när ”Klumpen” avtackades.

Ökade kostnader för arenan
Under ”Övriga frågor” tog styrelseledamot Ingemar Erlandsson till orda och berättade lite grann om hur fotbollsutskottet arbetar, men det var utan tvekan den därpå följande presentationen som de församlade väntade på med störst spänning: styrelseledamot Christer Persson om den nya arenan. Christer lade fram grundfakta om arenans volym och utformning, samt redogjorde för tidplanen och visade några nya skisser. Materialet finns samlat på www.mff.se/nyastadion.
En brasklapp, och inte en alldeles liten, drogs dock fram i sammanhanget: det visar sig att under de beräknade byggkostnaderna under året som gått dragit iväg från 400 miljoner till 580! Flera faktorer ligger bakom detta faktum, bland annat nya utgiftsposter och allmän prisökning – mer förfärande det faktum att kostnader på 83 miljoner helt enkelt missats av det konsultföretag som inledningsvis anlitats för att göra just kostnadsberäkningar. Nåväl!

Avslutningsvis trädde Sören Åkeby fram, berättade lite om försäsongen så här långt och presenterade sina nyförvärv Johan Andersson, Daniel Theorin och Ola Toivonen (Jimmy Dixon var inte på plats). Priser och utmärkelser regnade från olika håll, varpå årsmötesveteranen Stig Sunne i Einar Malmborgs frånvaro – en av de influensainsjuknade – stämde upp i klubbsången ”MFF:are är vi alla” och ordföranden avslutade mötet.

/Tobias Christoffersson