Föreningsutlåtande efter avslutad internutredning

Publicerad 12 juni 2024 i Herr,Nyheter

Malmö FF:s internutredning med anledning av att Pontus Jansson figurerat i en förundersökning är färdigställd.

Som tidigare kommunicerat inledde Malmö FF en internutredning efter att Pontus Jansson på eget initiativ meddelat föreningen att han fått kännedom om att hans namn figurerade i en förundersökning.

Efter att internutredningen nu är avslutad ser Malmö FF fortsatt mycket allvarligt på sammanhanget Pontus Jansson varit del av.

Malmö FF konstaterar att Pontus Jansson inte är misstänkt för att ha gjort något brottsligt samt att han tagit allvarlig publicitetsskada av de felaktiga uppgifter som förekommit i media. Dock har Pontus Jansson befunnit sig i sammanhang och deltagit i diskussioner som inte är förenliga med varken föreningens värdegrund eller uppförandekod.

Pontus Jansson är ångerfull över situationen och tar tydligt avstånd från de uttryck och värderingar som förekommer i förundersökningen. Malmö FF är trygga i att han har föreningens bästa för ögonen och är övertygad om att han delar föreningens värdegrund.     

Mot bakgrund av ovanstående har Malmö FF valt att vidtaga flera disciplinära åtgärder.

Dessa innebär bland annat att Pontus Jansson tills vidare inte kommer att vara lagkapten för Malmö FF.


Efter avslutad internutredning och nu vidtagna disciplinära åtgärder är föreningen och spelaren överens om att Pontus Jansson återgår fullt ut i ordinarie verksamhet från det att Malmö FF:s herrlag återsamlas efter semestern.

huvudpartners

officiella partners