Bengt Madsens ungdomsfond 2014

Publicerad 23 april 2014

Bengt Madsens ungdomsfond inrättades vid högtidlighållandet av Malmö FF:s hundraårsjubileum den 24 februari 2010. Vid vår match mot Djurgårdens IF, i måndags den 21 april, delades 2014-års stipendium ut av Bengt Madsen.

Kriteriet för att få stipendium är att stipendiaten ska ha gjort något speciellt för ungdomar, visat långvarigt engagemang för ungdomars utbildning och utveckling eller som ungdom visat prov på särskilt utmärkande egenskaper. Insatserna ska företrädesvis vara kopplade till fotboll eller annan idrott. Fokus ska ligga på social fostran, ansvarstagande, gemenskap, trygghet och allas lika värde och inte på idrottsliga meriter.

Årets välförtjänta pristagare är Richard Ohlqvist och Eva Fältström och motiveringarna lyder som följer:

Richard Ohlqvist: ”Richard är den som tillsammans med Malmö FF startade vår första akademiklass 2005. Som nuvarande rektor på Malmö Idrottsgrundskola på Swedbank Stadion är han vår garant för att akademikonceptet bibehålles med högsta kvalitet och hela tiden förädlas med syfte att sätta våra ungdomars utveckling i centrum”.

Eva Fältström: ”Eva har tillsammans med sina duktiga kollegor på Moderna Museet bidragit med stort engagemang och nya infallsvinklar när vi utarbetat innehållet i vår turnering Fotboll mot rasism. Det positiva samarbetsklimat som Eva är en stor del av, har gjort att Moderna Museet numera är en permanent partner i upplägget av turneringen”.