Även SEF agerar snabbt i frågan

Publicerad 29 april 2005

Redan på måndag har representanter från Svensk Elitfotboll kallat till möte med ledningen för Royal League och den danska polisen.

”Via SEF: s försorg har idag kontakt tagits med Royal Leagues ledning i Köpenhamn. Önskemålet är att redan på måndag ha ett möte med SEF, Royal League och den danska polisen. Från svensk sida kommer vi att framhålla att med ett fortsatt agerande likt det igår från den danska polisen sida så är risken stor att svenska fotbollsälskare inte längre vågar bege sig till den danska huvudstaden. Därmed tappar både klubbar och lokala näringsidkare inkomster samt att nerven i Royal Leaguematcherna att urvattnas.

Parallellt med detta har en utredning igångsatts där SEF kommer att samla in bevismaterial mot de så kallade huliganpoliserna.

För mig som ordförande i Malmö FF är det glädjande att Svensk Elitfotboll har samma syn på polisens agerande och jag hoppas detta kan bli början på slutet för den här typen av beteendet i framtiden.”

Bengt Madsen

Ordförande Malmö Fotbollförening