Åtgärder för ökad säkerhet

Publicerad 16 juni 2011

Matchen mot Helsingborg avbröts efter att ett knallskott kastats in mot HIFs målvakt Pär Hansson. Utöver knallskottet brändes det även förbjudna bengaler före matchen. Därtill tog sig en person in på planen och kom hela vägen fram till Pär Hansson innan han greps.  Nu har MFF beslutat om vilka åtgärder som ska genomföras för att öka säkerheten i samband med matcherna.

Polisen utreder ärendet och vi väntar även besked från Disciplinnämnden om vilken deras dom blir. Besked är utlovat till nu på fredag men vi vill åter betona att vilket det än är kommer vi att foga oss i beslutet. Det är våra arrangemang, det är vi som bjuder in till fest och det är vårt ansvar att säkerheten är god och att publiken följer reglerna.

Sedan incidenten har MFF låtit en oberoende expert utreda säkerheten kring våra arrangemang och bett dem komma med förslag till handlingsplan. Parallellt med detta har vi även internt gått igenom händelsen och säkerhetsarbetet. Utifrån dessa underlag har MFF beslutat om ett tiopunktsprogram som introduceras till matchen mot Kalmar FF den 20 juni.

1. Det övergripande operativa ansvaret för säkerhetsarbetet runt matcherna kommer att övertas av ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet av publika evenemang och polisiär verksamhet.
2. Förstärkt visitation med mer personal och mer noggrann kontroll. Drogpåverkade och kraftigt berusade gäster kommer att avvisas.
3. Endast ackrediterade personer äger tillträde till området mellan läktare och plan. Den som utan ackreditering lämnar läktaren och befinner sig i detta område kommer att identifieras och avvisas.
4. Fler synliga vakter, såväl över hela Stadionområdet som i området mellan läktare och plan.
5. Nät som skyddar mot inkastade föremål sätts upp framför ståplatssektionerna på norra och södra läktaren. Det är även fortsättningsvis förbjudet att kasta föremål mot planen.
6. Utökad kameraövervakning. I enlighet med vårt tillstånd kommer vi att förstärka resurserna såväl vad det gäller kamerasystem som handhavandepersonal.
7. Precis som tidigare ska banderoller och flaggor som tas in på matcherna vara godkända av MFF.
8. Förbud mot maskering. Vi kommer inte att tillåta att man maskerar sig för att kunna undvika identifiering om man begår brott.
9. Icke uniformerad personal med vaktbefogenhet kommer att placeras ut på läktarna. Denna personal har bl a som uppgift att identifiera dem som bryter mot reglerna så att de kan förhindras att besöka matcherna.
10.MFF kommer att ansöka om dispens för att upprätta ett register för att förhindra att de personer som bryter mot lagar och regler släpps in på stadion.

Även efter att detta program har genomförts kommer MFF att fortsätta arbeta med säkerheten och det kan komma att fattas fler beslut framöver för att säkerställa att alla som vill uppleva våra matcher ska känna sig både trygga och välkomna.

Vi hoppas att dessa åtgärder möts med förståelse. Vår vision är fortfarande att alla, våra såväl som motståndarnas supportrar, ska kunna besöka våra matcher under trevliga former i en öppen miljö. Men vårens utveckling av läktarklimatet har gjort att vi måste ta till krafttag för att försöka komma tillbaka på rätt spår.

För att lyckas med det här kommer det krävas att alla goda krafter engagerar sig. Attityden på läktarna påverkas främst av dem som är där. Samtidigt vill vi åter påminna om att MFFs matcher är MFFs arrangemang. Det är vi som bjuder in till våra arrangemang och det sker utifrån samhällets, fotbollens och MFFs värdegrund och regler.

Malmö Fotbollförening