Artikelserie: Herbertsson del 4

Publicerad 01 december 2009

Hjärnskakning i fotboll är allvarligt. Vid varje misstanke om hjärnskakning skall spelaren omedelbart avbryta pågående aktivitet.

Det finns en idrott som går ut på att försöka ge motståndaren hjärnskakning och göra så att denna helst inte kan resa sig på 10 sekunder. Detta är boxning. Inom boxningen satte man tidigt  upp regler för när man får återgå till att boxas efter en knockout  eller hjärnskakning. I fotboll är frekvensen av hjärnskakning mindre än 1/6-del av alla skador som anmäls till Folksam och 10 procent av rapporterade skador per säsong till fotbollsskaderegistret.
När en idrottare drabbas av hjärnskakning vid upprepade tillfällen finns det en risk för symtom som är svårtolkade och som kan visa sig i yrsel, balansproblem, minnesstörningar, darrighet, oro och att ej tåla brus och ljud och dessa kan kvarstå resten av livet.

Datortomografi
Hjärnskakning uppstår oftast av ett direkt slag mot huvudet och i fotboll händer det att man nickar ihop, får en spark eller armbåge mot huvudet eller slår i huvudet när man faller till marken. Blir idrottaren medvetslös av slaget är det helt klart minst en hjärnskakning som då också är så allvarlig att spelaren inte får fortsätta att idrotta och man bör då också söka upp läkare. En datortomografiundersökning bör då göras av hjärnan för att utesluta att det inte också finns en blödning i huvudet.
Om idrottaren däremot inte svimmat av, men ändå slagit i huvudet och får ett av följande symtom skall det bedömas som hjärnskakning: förvirring, huvud-värk, yrsel, illamående, trötthet, minnes-lucka, balansproblem, kräkning eller inadekvat beteende som att t ex  sparka bollen åt fel håll. Spelaren får då inte fortsätta, utan skall tas av planen och observeras. Oftast försvinner symtomen efter 15 minuter men ibland kan de kvarstå en längre tid fastän det är första gången som spelaren drabbas av hjärnskakning. Kvarstår symtomen mer än ett dygn bör datortomografi göras.

Symptomfri ett måste
En idrottsman som drabbats av hjärnskakning får ALDRIG återgå i aktivitet förrän alla symtom har försvunnit samt att rehabiliteringen genomförts på ett korrekt sätt.
Rehabiliteringen får påbörjas först 24 timmar efter att alla symtom har försvunnit. Då startar lätt ergometercykling och sedan sker varje steg med 24 timmars intervall.

Klara riktlinjer
Nästa steg  innebär uppvärmning,  lätt joggning och nästkommande dag grenspecifik träning utan risk för kontakt mot kropp och huvud. Därefter grenspecifik träning med full kontakt och sista steget är då återgång till match.
Skallskador skall tas på fullaste allvar och så görs det i dag bland idrottsmedicinare, domare, tränare och spelare. Det finns idag klara riktlinjer på diagnostik och handläggningen  som beslutats av Internationella Olympiska kommittén, Internationella Ishockeyförbundet samt Internationella Fotbollsförbundet (FIFA) allt för ett säkrare och tryggare omhändertagande för den enskilde fotbollsspelaren.

AV: PÄR HERBERTSSON

Länk till Pärs profilsida på mff.se

Länk till tidigare artiklar i artikelserien:
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-27_Herbertsson_del3.aspx
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-24_Herbertsson_del2.aspx
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-19_Herbertsson_del1.aspx