Artikelserie: Herbertsson del 3

Publicerad 27 november 2009

I början på 1980-talet var fotledsstukningen den vanligaste skadan inom fotbollen. Jan Ekstrand, professor i idrottsmedicin, visade i sin avhandling från 1981 att 25 % av skadorna inom fotboll då var fotledsstukningar och av dem som skadade sig hade 75 % stukat fotleden tidigare.

Detta var en signal till hela idrottsrörelsen om att det måste göras någonting åt denna vanliga idrottsskada. Flera avhandlingar visade sedan att man kan förebygga fotledsstukningen genom att träna upp koordination och balans. Detta gör man bland annat genom att några minuter varje dag stå på ett ben och hålla balansen samtidigt som man gör tåhävningar eller ännu bättre genom att stå på en balansplatta om man har tillgång till en sådan. 

Självläker
Vad är det som händer när vi stukar foten? När vi vrider foten inåt och samtidigt får den under oss går oftast det yttre ledbandet mellan vadben och språngben av. Fotledsstukningen är en godartad bristning av ledbandet och läker oftast av sig själv. Om man får ett riktigt omhändertagande med tryckförband och högläge i det akuta skeendet och låter bli att fortsätta idrotta direkt efter skadehändelsen går läkningen oftast väldigt snabbt. Man kan då vara tillbaka och idrotta för fullt igen efter bara 4 – 14 dagar men man kan vara i behov av tejpning eller någon annan form av bandage den första tiden.
Det är också viktigt att starta en rehabilitering och träna upp sin balans och sina reflexer under de närmaste månaderna för att inte stuka fotleden igen.

Förebyggande träning
Tack vare att vi inom idrottsmedicinen under 80- och 90-talet intensivt satsade på att sprida information till alla idrottare och idrottsföreningar, har fotledsstukningar minskat markant.  Då Markus Waldén, med. dr. vid ortopediska kliniken Hässleholm/Kristianstad, 2001 skrev sin avhandling visade den att denna skada inom fotbollen minskat från att utgöra 25 % av alla skador till 10 %.  Informationen om fotledsstukningar och hur de förebyggs har tagits emot bland alla idrotter så som fotboll, handboll, orientering och friidrott och nästan varenda idrottsutövare vet om hur man skall  göra när man stukar foten.
På 60-talet opererades fotleds-stukningar genom att ledbandet syddes ihop. Man gav idrottaren gips vilket blev en hög kostnad för både individ och samhälle. Som tur är går forskningen och utvecklingen framåt och idag har vi både enklare och billigare alternativ genom rätt akut omhändertagande och tidig mobilisering samt förebyggande träning.

Länk till tidigare artiklar i artikelserien:
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-24_Herbertsson_del2.aspx
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-19_Herbertsson_del1.aspx