Årsmötet 2005

Publicerad 02 mars 2005

Här kommer nu en liten sammanställning rörande Malmö FF:s årsmöte i fredags.

Inledning
Mötet inleddes med att ordförande Bengt Madsen utlyste en tyst minut för tre MFF-personligheter som gått bort under året: Sture Mårtensson, Gustav Nilsson och Carl-Erik Lindstedt. Därefter följde det traditionsenliga inledande anförandet från ordföranden där det redogjordes för året som gått samt gavs en del information om framtiden. På punkt efter punkt kunde Bengt Madsen stolt presentera framgångar både sportsligt och ekonomiskt. Han kunde också nöjt informera om att över 13 000 platser är bokade till den kommande säsongen och att antalet företag som är intresserade av att samarbeta med Malmö FF ökat. Enda smolket i glädjebägaren var och är Stadionfrågan och de än så länge fåtaliga individer som använder föreningens och fotbollens namn till våld och liknande ändamål som vi betackar oss för. Här lämnade årsmötet sitt stöd till att med oförminskad styrka se till så att dessa individer inte känner sig välkomna på Malmö Stadion.

Ny arena
Bengt Madsen konstaterade att föreningen jobbar för en renodlad fotbollsarena utan löparbanor och som även i övrigt uppfyller de krav föregående årsmöte enades om, d.v.s. 28 000 platser under tak och utan skymmande pelare. De kalkyler som har gjorts för en sådan arena har visat på kostnader i storleksordningen 475-500 miljoner, vilket i dagsläget ser ut att vara en för hög kostnad. Finansiärer finns för ett investeringsprojekt som innefattar en ny fotbollsarena, men det stora utbudet av lediga kontorslokaler i Malmö drar ner de beräknade intäkterna och gör att även kostnadssidan måste minskas för att kalkylen ska gå ihop. Det framfördes också en hälsning från kommunledningen om att det i dag finns en uttalad politisk vilja att få till stånd en fotbollsarena under förutsättning att projektet kan ros iland ekonomiskt. Kontakter kommer att äga rum med Rosenborg och Elfsborg för att diskutera vilka lösningar de har använt sig av kostnadsmässigt. I slutet av mötet ställdes en del frågor om hanteringen av arenafrågan och hur styrelsen såg på utsikterna till en ny arena mot bakgrund av att frågan vid det här laget har funnits på agendan under ganska lång tid.

Ekonomi
Efter inledningsanförandet öppnades årsmötet officiellt och snart var det dags för den lite mer utförliga presentationen av föreningens ekonomi. Malmö FF:s vice ordförande John Abrahamson kunde berätta om årets mycket goda ekonomiska utveckling. Årets vinst med alla poster inkluderade blev 4,6 miljoner kronor. Om man räknar bort intäkter och kostnader relaterade till spelartransaktioner och tillfälliga intäkter och kostnader blev överskottet 11,7 miljoner kronor. Utöver vinsten tillfördes 8 miljoner kronor från det nybildade riskkapitalbolaget Pildammarna Invest. Det betyder att Malmö FF totalt sett har 31 miljoner kronor i eget kapital och att de likvida tillgångarna uppgår till 22 miljoner. Rekordnoteringarna gällande publik- och sponsorintäkter från 2003 hade överträffats samtidigt som kostnaderna hade minskat något, vilket givetvis är oerhört positivt. Men föreningen arbetar långsiktigt och slår sig inte för bröstet trots ett fantastiskt år. Målsättningen för 2005 är att minst gå plus minus noll efter att alla kostnader är inräknade. På längre sikt är målet att bygga upp ett eget kapital som motsvarar 50 procent av innevarande års kostnader för att föreningen ska stå rustad om det skulle bli sämre tider. Frågorna runt ekonomin rörde uteslutande Pildammarna Invest, framför allt utformningen av själva uppgörelsen med bolaget och hanteringen av frågor som påverkar både Malmö FF och Pildammarna Invest men även hur kapitaltillskottet skulle redovisas. Den ekonomiska redovisningen godkändes och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet, vilket även revisorerna yrkade på. Därmed kunde 2004 läggas till handlingarna.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2006 fastställdes enligt följande: enskilt medlemskap för vuxen 300 kronor, familjemedlemskap 500 kronor samt ungdomar till och med 18 år 150 kronor.

Verksamhetsplan 2005
Styrelsesuppleanten Pontus Hansson redogjorde för Malmö FF:s verksamhetsplan för 2005. Föreningens målsättning är att försvara guldet i Allsvenskan, att kvalificera sig till gruppspelet i Champions League och givetvis även att vinna de övriga turneringar laget ställer upp i, d.v.s. Royal League och Svenska cupen. På ungdomssidan gäller för elitdelen att målet är att utveckla spelare medan breddverksamheten även syftar till sociala mål som fostran och laganda, mål som Malmö FF verkar för både genom de egna lagen och genom medverkan i olika sociala projekt. De ekonomiska målen och målet att nå en lösning för en ny fotbollsarena ingick även som viktiga delar i verksamhetsplanen, liksom att utveckla kontakterna och samarbetet med medlemmar, publik, supportrar, Nätverket och andra samarbetspartners.

Klubbmärke
En motion hade i fjor lämnats in rörande utformningen av Malmö FF:s klubbmärke och användningen av klubbmärket på souvenirer, matchtröjor m.m. Styrelsen fick då i uppdrag att utreda frågan och har så gjort under året, vilket mynnade ut i det förslag Pontus Hansson presenterade på årsmötet. Förslaget gick ut på att klubbmärket fortsätter att se ut som det har gjort de senaste åren men nu med mått, proportioner och färg ordentligt fastställda. Dessutom innehöll förslaget en del riktlinjer för hur klubbmärket ska användas. Årsmötet biföll förslaget och rätt version av klubbmärket kommer inom kort att kunna laddas ner från Malmö FF:s hemsida.

Motioner
I år hade det lämnats in motioner rörande färgen på de västar spelarna använder under träningspassen, införande av skånsk flaggning matchdagar för att stärka föreningens skånska profil samt några specifika punkter som syftade till att stärka historiemedvetandet hos Malmö FF:s sympatisörer. Årsmötet följde uppfattningen att dessa frågor inte var av den övergripande karaktär som gör dem till årsmötesfrågor. Samtidigt informerade styrelsen om att man redan har beslutat att de gula träningsvästarna ska ersättas av västar i en annan färg.

Styrelsen 2005
När det var dags för val tog valberedningens ordförande Bernt-Åke Pettersson till orda. Han talade om att valberedningens uppfattning var att Malmö FF:s styrelsearbete fungerade väl och att man skulle fortsätta på den inslagna vägen. Årsmötet följde valberedningens förslag, vilket innebar att Bengt Madsen fick fortsatt förtroende som ordförande, att de fyra avgående styrelseledamöterna John Abrahamson, Bo Malmquist, Mikael Karlsson och Erling Pålsson omvaldes och att Pontus Hansson omvaldes som suppleant. Malmö FF:s styrelse 2005 ser därmed ut som följer: Bengt Madsen (ordförande), John Abrahamson (vice ordförande), Bo Malmquist (sekreterare), Ingemar Erlandsson, Håkan Jeppsson, Michael Karlsson, Krister Kristensson, Christer Persson, Erling Pålsson, Pontus Hansson (suppleant).

Traditionsenlig avslutning
Mötets avslutning inleddes med den sedvanliga utdelningen av diverse förtjänsttecken och priser. Eftersom det var jubileumsår – 95 år – delades det även ut guld-, silver- och bronsmedaljer till trotjänare inom föreningen. Hasse Mattisson fick motta en klocka för att han passerat 300 matcher i A-laget. Tom Prahl presenterade truppen för 2005 och konstaterade att det var den bästa trupp han haft förmånen att träna under sin karriär. Årets lärlingar togs fram på scenen och presenterades lite extra noga. Sist men inte minst kallades 95-årige Andreas Nilsson upp på scenen och fick motta blommor och stående ovationer från mötesdeltagarna. Efter att mötesdeltagarna, som traditionen bjuder, sjungit klubbsången ”MFF-are är vi alla” förklarade Bengt Madsen årsmötet avslutat och det var dags för landgång och öl samt kaffe och kaka för dem som så önskade. Naturligtvis var det även här rekordmånga som anmält sig. Är det ett rekordår så är det.

/Patrik Jandelin