Årskort 2006 – en lägesrapport

Publicerad 24 november 2005

Registreringen av årskort till nästa säsong pågår för fullt på kansliet.

31 oktober var sista datum att förlänga sitt årskortsabonnemang inför 2006. Alla anmälningar och betalningar är nu registrerade och just nu pågår arbetet med att kontakta alla de som angett önskemål av endera slaget – till exempel att man vill byta plats, eller utöka sitt platsinnehav med en eller flera platser.

Detta arbete kräver en hel del ”pusslande” och ofta är man beroende av den enes önskemål för att kunna tillgodose den andres. Drygt 350 personer ska kontaktas, och av naturliga skäl tar detta lite tid. Vi ber därför om lite extra tålamod och vill än en gång påpeka att alla som angett önskemål kommer att kontaktas innan platserna släpps till allmän försäljning. Man riskerar alltså inte att förlora sin befintliga plats, och man tilldelas ingen ny plats utan att en avstämning görs med en personlig kontakt från kansliet till årskortsinnehavaren.

Onsdagen den 7 december kommer vi att göra ett första släpp av årskort, lagom till julhandeln. De platser som då släpps är beroende på hur långt vi kommit i processen ovan. Mer exakt information om detta läggs ut på hemsidan innan släppet. Givetvis kommer man även att kunna köpa ståplatskort, som brukar vara en populär julklapp.