Angående Afonso Alves arbets- och uppehållstillstånd.

Publicerad 29 oktober 2004

Med anledning av uppgifter i media rörande Afonso Alves vill Malmö FF klargöra följande:

Malmö FF sökte i samband med kontraktsskrivningen med Afonso Alves även
Arbets- och uppehållstillstånd till och med 2007-11-30 dvs. kontraktets längd.

På grund av den formalitet att Afonos pass gick ut per den 2004-05-19 beviljades tillstånd till och med detta datum.

Malmö FF har gjort den tolkningen av ett muntligt besked från Migrationsverket att det var tillräckligt att Afonso visade upp sitt nya pass på det lokala Migrationskontoret i Malmö för att få ett förlängt tillstånd. Så är också gjort.

I efterhand har det visat sig att trots att det redan finns en ansökan så måste en ny formell ansökan göras vilket nu också är åtgärdat.

Därmed torde ärendet vara utagerat för alla parter.

Malmö Fotbollförening