Allmänt biljettsläpp till hemmamatchen mot Chelsea FC

Publicerad 31 januari 2019 i Nyheter

Fredagen den 8 februari släpps de sista biljetterna till hemmamatchen mot Chelsea FC i UEFA Europa League. 

De biljetter som kvarstår efter att årskortsinnehavare och medlemmar utnyttjat sin förtursrätt kommer att säljas till allmänheten med start fredag 8 februari klockan 12:00 i biljettluckorna vid ingång 51 på Stadion. Försäljningen sker endast i biljettluckorna som har öppet till 18:00 eller till biljetterna är slutsålda.

Anledningen till att försäljningen endast sker i biljettluckorna är för att i högsta möjliga mån säkerställa att det är MFF:are som köper biljetter till våra hemmasektioner.

Cirka 1 500 biljetter kommer att finnas till försäljning och varje enskild person kan köpa max två biljetter.

Pris:
445 kr – 675 kr (beroende på sektion).

Frågor
biljett@mff.se


The remaining tickets for the game between Malmö FF and Chelsea FC will be sold publicly on Friday, February 8th at 12 AM. The tickets will be sold in the ticket office, entrance 51 at Stadion.

You can only buy tickets at the ticket office, which are open until 6 PM or until the tickets are sold out.

Approximately 1,500 tickets will be available for sale and each individual person can buy a maximum of two tickets.

Price:
SEK 445 – SEK 675

Questions
biljett@mff.se

huvudpartners

officiella partners