800 deltog i ”Grundskolefotboll mot rasism”

Publicerad 01 juni 2018 i Nyheter

Grundskolefotboll mot rasism växer. I år var 800 elever på tretton skolor i Malmö med i arbetet som avslutades med stor fotbollsturnering i veckan.

Det som började som en gren från MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har nu vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och går via besök på Stadion till en stor avslutande turnering på Lindängens IP som hölls i veckan.

– Vi tycker att det är fantastiskt att Malmö stad och lärarna jobbar med de här frågorna och att vi får vara med och arrangera seminarier och turneringen. Eleverna har spelat fotboll under extremt vänskapliga former. Det är alltid väldigt trevlig stämning, säger Jan-Olov Kindvall, Malmö FF.

Gustavo Nazar, Pedagogisk inspiration Malmö stad, har arbetat tillsammans med eleverna under våren med utgångspunkt i Barnkonventionen.

– Vi går igenom Barnkonventionens artiklar så att de får upptäcka att de i egenskap av människor har rättigheter i samhället. Därmed också inom skolan, fotbollen och alla sammanhang där de verkar, säger Gustavo Nazar.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen handlar om att beslut som rör barn ska tas med barnets bästa i beaktande, att barn inte ska diskrimineras, att de ska ha rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem och att de har rätt till liv och utveckling. Utifrån detta fördjupas arbetet på skolorna till att handla om rätten att inte diskrimineras.

– Vi försöker få till en reflektion kring varför vi inte ska skapa fördomar om varandra och hur vi ska göra för att alla ska få utrymme. Alla ska vara en del av gruppen och laget. Vi skapar laganda inför mötet med elever från andra skolor i turneringen, säger Gustavo Nazar.

Innan det var dags för turneringen fick elever från skolorna också besöka Stadion. Både för seminarier och för att vara med i en manifestation under MFF:s allsvenska match mot BK Häcken. I halvtidsvilan fick elever gå in på innerplan och ge rasismen rött kort.

När årets upplaga av ”Grundskolefotboll mot rasism” avslutades med turneringen på Lindängens IP kunde man se tillbaka på ett mycket väl genomfört arbete av pedagoger, elever och de olika arrangerande organisationerna. Och arbetet lever vidare. Nu får Grundskoleförvaltningen i Malmö stad ta del av elevernas tankar som kommit fram under våren.

– Det skapar förutsättningar för Malmös barn och framtid, säger Gustavo Nazar.

huvudpartners

officiella partners