Flexibla möten

Flexibla möten i Malmö Många konferenser kräver idag med än vad de traditionella konferenspaketen erbjuder och det talas mycket om flexibla möten. Detta är ett stort begrepp och kan gälla såväl innehållet och utformningen av mötet som konferensrummens utformning och restaurangens meny. Vi strävar efter att i alla sammanhang och på alla plan tänka kreativt och ”utanför boxen” för att målet med just ditt möte ska uppnås. 

Hur vill du att din konferens ska se ut? Kontakta oss på event@mff.se 

Flexibla lokaler

Event Swedbank Stadion

Förutom det faktum att Stadion har ett drygt 30-tal rum tillgängliga för möten så erbjuder många av våra flexibla lokaler även möjlighet att skapa rum i rummet.  
Detta gör vi på många olika sätt, dels genom att skärma av med hjälp av tyger och skärmar men även med hjälp av möblering och olika tekniska lösningar.

Flexibel möblering

De flesta av rummen och dess sidoutrymmen har ett flertal möjligheter när det gäller flexibel möblering. Endast fantasin sätter gränserna.

Flexibel möblering