1 - 2

Förlust mot Hansa Rostock

Publiksiffran uppgavs först till 2264 men visade sig vid en kontrollräkning vara 2412.